Akuuttitiimi ja päivystys

Akuuttitiimi tarjoaa kiireellistä erikoistason psykiatrista avohoitoa. 
Tiimi tekee hoidon arvioita ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon matalalla kynnyksellä. Akuuttitiimin työ on paljolti jalkautuvaa potilastyötä.

Akuuttitiimin hoitajista yksi toimii psykiatrian päivystävänä sairaanhoitajana vuorokauden ympäri ja hänelle ilmoitetaan päivystyksellisistä ja kiireellisistä lähetteistä.

Päivystävä sairaanhoitaja antaa kansalaisille ja viranomaisille neuvontaa ja ohjausta 24/7 päivystyspuhelimessa, jonka numero on 040 715 8400.

Akuuttitiimiin tullaan pääsääntöisesti päivystyksen kautta tai lähetteellä, mutta Akuuttitiimin sairaanhoitajan arvioon voi tulla myös ilman lähetettä.

Akuuttitiimi on osa aikuispsykiatrian poliklinikan toimintaa ja se tekee tiivistä yhteistyötä keskussairaalan somaattisen sairaanhoidon päivystyspoliklinikan ja psykiatrian klinikan akuuttiosaston kanssa.

Akuuttitiimi toimii maanantai - sunnuntai klo 8.00–20.00.

MiePä-triage 040 715 8400 vuorokauden ympäri

- psykiatrisen päivystyksen sekä hoidontarpeen arviointi- , neuvonta - ja ajanvarauspuhelin

Puhelinpalvelussa on automaattinen valikko, jossa voi valita joko hoidontarpeen arvioinnin/neuvonnan mielenterveyteen liittyvissä asioissa, ajanvarausasiat jo hoitosuhteessa oleville tai päihteisiin liittyvät ongelmat.

Valinnan jälkeen puhelut ohjautuvat joko psykiatrian päivystävälle sairaanhoitajalle, sihteerille tai A-klinikalle.

MiePä-triagen päivystävä sairaanhoitaja vastaanottaa puhelut ja tekee puhelun aikana ensiarvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Jos tilanne on sellainen, että ensiarvioita ei voida tehdä puhelimitse, kutsutaan soittaja päivystystapaamiseen Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen, jossa päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi potilaan ja tarpeen mukaan ohjaa potilaan lääkärin arvioon.

Arvion jälkeen MiePä-triage varaa ajan tarpeenmukaiseen hoitoyksikköön. MiePä-triagen sihteeri vastaa ajanvarauspuheluihin klo 8–16 arkipäivisin. Päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvistä ongelmista vastaa A-klinikan arviointitiimi, puhelinaika arkipäivisin klo 9–10.  A-klinikalla on käytössä myös 24/7 sähköinen asiointipalvelu Virtu.fi sivustolla, Miepä-triagelle vastaava palvelu avataan syyskuun aikana.

MiePä-triage on tarkoitettu Lapin sairaanhoitopiirin alueen aikuisväestölle. Tavoitteena on tarjota apu mielenterveysongelmiin oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Päivystyspuhelimessa annetaan myös palveluneuvontaa ja ohjataan ajanvaraukselliseen jatkohoitoon.

Päivystävässä puhelimessa annetaan neuvontaa kansalaisten lisäksi myös sidosryhmille ja viranomaisille.

MiePä-triagen kautta ei uusita reseptejä, vaan nämä hoidetaan Omakannan tai hoidosta vastaavan henkilön kautta.

MiePä-triage toimii Lapin keskussairaalan viereisessä VILKKA-kiinteistössä Porokatu 32.