Mielitiimi

Mielitiimi tuottaa aikuisväestölle matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Mielitiimin hoidon aikana hoitovastuu säilyy terveyskeskuslääkärillä.

Palvelu voi olla lyhytterapeuttisella, ratkaisukeskeisellä otteella annettavaa apua ja/tai palveluohjausta ja -neuvontaa. Tapaamiset toteutuvat joko Mielitiimin tiloissa, asiakkaan kotona tai esimerkiksi muun viranomaisverkoston tiloissa.

Ajanvaraus Mielitiimiin tehdään soittamalla mielenterveyspäivystyksen numeroon, josta saa myös palveluohjausta ja -neuvontaa.

Mielitiimi tuottaa palveluja myös Rovaniemen perhepalvelukeskuksen pikkulapsiperheille, joihin kuuluu vähintään yksi alle 2-vuotias lapsi. Tähän asiakkuudet ohjautuvat pääsääntöisesti neuvoloiden kautta.

Mielitiimin yhteydessä toimii Lyhytterapiatiimi. Lyhytterapia on menetelmään koulutettujen sairaanhoitajien toteuttamaa määrämittaista ja fokusoitua hoitoa. Käyntikertoja on enintään 10. Lyhytterapiaan tullaan mielitiimin arvion kautta. Potilaan hoitovastuu säilyy perustasolla. 

Lyhytterapia soveltuu hoitomuodoksi henkilöille, joilla on masennus- tai ahdistuneisuusoireilua. Hoidosta hyötyvät henkilöt, joilla on:

  • motivaatio ja aktiivisuus lyhytterapeuttiseen työskentelyyn
  • terapiatyöskentelyn mahdollistava elämäntilanne
  • kyky ottaa vastuuta omasta hoidosta
  • voimavaroja työskentelyyn terapiakäyntien välillä
  • kyky käyttää psykoedukaatiota tehokkaasti.

pdfLyhytterapian läheteohjeet

pdf EMDR-terapia mielenterveyspalveluissa

Sähköisten reseptien uusinnat https://www.kanta.fi/omakanta tai omasta terveyskeskuksesta.