Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii erikoissairaanhoidon psykiatrisena konsultaatioyksikkönä Lapin keskussairaalan muille klinikoille ja erikoisaloille sekä perusterveydenhuoltoon.

Toiminta toteutuu somaattisilla osastoilla konsultaatioina tai polikliinisina arviointeina sekä potilaskohtaisina moniammatillisina neuvotteluina. Potilaiden hoidon tavoitteena on lisätä somaattiseen sairauteen liittyvien psyykkisten reaktioiden tuntemusta ja näin edesauttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan työote on konsultaatio- ja yhteistyöpsykiatria.

Yleissairaalapsykiatrialla tehdään työkyvyn arviointeja yhteistyössä sairaalan muiden erikoisalojen kanssa.

Pääpaino on
- somatopsykiatrisissa (fyysinen ongelma aiheuttaa psyykkistä oiretta),
- psykosomaattisissa (psyykkinen ongelma aiheuttaa fyysistä oiretta) ja
- neuropsykiatrisissa ongelmissa.

Poliklinikalla annetaan lyhytkestoista terapiaa vuodeosastojen ja poliklinikoiden potilaille. Tarvittaessa järjestetään jatkohoito kotikuntaan / perusterveydenhuoltoon.

Poliklinikka vastaa Lapin keskussairaalassa psykososiaalisen tuen organisoimisesta suuronnettomuustilanteissa.

Poliklinikalle tullaan lähetteellä.