Akuuttiosasto


Akuuttiosasto on psykiatrian klinikan suljettu vastaanotto-osasto, joka vastaanottaa, tutkii ja hoitaa henkilöitä, joilla on vakava mielenterveyshäiriö. Osasto vastaanottaa lähetteellä tulevia potilaita ympärivuorokautisesti.

Hoitoon tulevat potilaat ovat psykoottistasoisesti sairastuneita, masentuneita, itsemurhariskissä tai muussa vaikeassa elämän kriisissä olevia. Osastolla hoidetaan myös alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käytöstä syntyneitä ongelmia.

Keskeistä hoidossa on hoidon tarpeen kartoitus ja tiivis yhteistyö omahoitajan, moniammatillisen työryhmän, perheen sekä jatkohoitopaikan ja kotikunnan terveys- ja sosiaalitoimen kanssa. Osastolta siirrytään jatkohoitoon joko psykiatrian klinikan toisille osastoille tai kotikuntaan avohoitoon.
 

MS_osasto 1_tulo.jpg