Hoito- ja tutkimusosasto


Hoito- ja tutkimusosasto 4 tarjoaa ympärivuorokautista sairaalahoitoa erilaisten vaikeiden mielenterveyshäiriöiden pahenemisvaiheisiin tilanteissa, joissa avohoidon keinot eivät riitä.

Sairaalahoidon tehtävänä on toimia avohoidon tukena, ja hoidoissa verkostoidutaan potilaiden avohoitotahojen kanssa. Perheitä tavataan hoitojen yhteydessä. Osastolla järjestetään myös suunniteltuja tutkimusjaksoja tilanteissa, joissa tutkimukset on tarpeen järjestää sairaalaolosuhteissa.

Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä.