Toiminnallinen hoito

 

Toiminnallinen hoito on osa psykiatrisen potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaista kokonaishoitoa. Siinä harjoitellaan käytännön arkielämän kädentaitoja vuorovaikutussuhteessa ohjaajan kanssa.

Tavoitteena on tarjota potilaalle vuorovaikutusmahdollisuuksia toiminnan kautta ja samalla kehittää potilaan omaa itsenäistä elämän hallintaa. Toiminnallisen hoidon palveluita käyttävät potilaat tulevat sairaalan osastoilta tai avohoidon yksiköistä.
 

MS_toiminnallinen hoito_internet.jpg