Vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto


Vaativan hoidon ja kuntouksen osasto 3 on 16-paikkainen vaativan hoidon ja kuntoutuksen yksikkö. Osasto sijaitsee Muurolassa. Osaston yhteydessä toimii myös intensiivisen avohoidon toimintamalli.

Osastolle hakeudutaan lääkärin lähetteellä.