Vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto 3

Osasto 3 on vaativan hoidon ja kuntoutuksen suljettu 15-paikkainen yksikkö, jossa hoidetaan vaikeasti oireilevia psykoosipotilaita.

Hoito perustuu potilaan yksilölliseen, kirjalliseen hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelma tehdään moniammatillisessa työryhmässä yhdessä potilaan, hänen läheistensä ja ammattilaisverkostojen kanssa. Hoidossa hyödynnetään muun muassa toiminnallisuutta sekä kognitiivista ja sosiaalista kuntoutusta potilaan osallisuutta tukien.

Toiminta perustuu kuntouttavaan työotteeseen ja turvalliseen hoitoympäristöön. Osasto toimii myös valtionsairaaloiden jatkohoitopaikkana oikeuspsykiatrisille ja vaikeasti oireileville potilaille. Lisäksi osaston yhteydessä toteutetaan tehostettua avohoitoa ACT-malliin perustuen.

Osaston vierailuaika potilaiden läheisille on päivittäin klo 8-19.