Palveluyksiköt


Sairaanhoitopiirin omana toimintana järjestetyt sairaanhoidolliset tukipalvelut

 • Potilaskertomusarkisto  
 • Sairaala-apteekki
 • Asiakas- ja toimistopalvelut (Sihtekki)
 • Patologia
 • Radiologia/röntgen/kuvantaminen 
 • Hoitotyön rekrytointiyksikkö
 • Välinehuoltokeskus
   

Sairaanhoitopiirin omana toimintana järjestetyt tukipalvelut

 • Hankinta- ja logistiikkapalvelut
 • Henkilöstöpalvelut (ostopalveluja Sarastialta)
 • Puhtaus- ja huoltopalvelut
 • Ravintopalvelut ja kahviot
 • Talouspalvelut
 • Tekniset palvelut
   

Muut omana toimintana tuotetut palvelut

 • Infektioiden torjuntayksikkö
 • Tietohallinto ja kehittäminen (Tieke) 
 • Tietopalvelut (ostopalveluja LapIT:lta)
 • Perusterveydenhuollon yksikkö
 • Potilashotelli
 • Potilasasiamies
 • Sosiaalityö
   

Tytär- ja jäsenyhteisöjen tarjoamat palvelut

 • NordLab (Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä)
 • Rovaniemen Keskuspesula > Puhtaus- ja huoltopalvelut
   

Muiden organisaatioiden toiminta sairaanhoitopiirin yhteydessä

 • Työterveyshuolto / Lappica
 • Rovaniemen sairaalakoulu / Rovaniemen kaupunki
 • Sairaalasielunhoito / Rovaniemen seurakunta