Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut on asiantuntijayksikkö, joka antaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen henkilöstöhallintoon liittyvää informaatiota ja opastusta. Henkilöstöpalveluissa palvelussuhdepäällikkö, palvelussuhdeasiantuntija, kolme palvelussuhdeneuvojaa sekä kahdeksan tulosaluesihteeriä tekevät päivittäin töitä henkilökunnan palvelussuhdeasioiden oikeellisen hoitamisen eteen. Henkilöstöpalveluista henkilökunta ja esimiehet saavat apua ja ohjeistusta henkilöstöhallinnollisiin asioihin liittyen.

Palvelussuhdepäällikkö auttaa sinua silloin, kun epäilet että palkanmaksussasi on tapahtunut tarkempaa selvitystä tai tulkintaa edellyttävä virhe, jota haluat selvittää tai kaipaat syvällistä neuvontaa palkka- tai palvelussuhdeasioihin liittyen. Palvelussuhdepäällikkö toimii henkilöstöpalveluiden lähiesihenkilönä sekä ulkoistetun palkanlaskennan ja Titania-pääkäyttäjäpalvelun yhteyshenkilönä, joten voit lähestyä häntä myös mahdollisiin palkanlaskennan palautteisiin liittyen.

Palvelussuhdeasiantuntija toimii henkilöstöpalveluyksikön kaikissa rajapinnoissa yhteystyössä palvelussuhdeneuvojien ja palvelussuhdepäällikön kanssa. Myös hän on apunasi silloin, kun tarvitset neuvontaa palkka- tai palvelussuhdeasioihin liittyen. Palvelussuhdeasiantuntijan erityisvastuuna on laajempiin selvityksiin sekä aineistoihin liittyvä valmistelu, jonka lisäksi hän koordinoi henkilöstöpalveluyksikön päivittäisten tehtävien organisointia palvelussuhdepäällikön apuna.

Palvelussuhdeneuvojat antavat yleistä palvelussuhdeneuvontaa, ja ovat apunasi etenkin perhevapaisiin, vuosilomiin, poissaoloihin, osa-aikaisuuksiin sekä raportointi-/tilastointitehtäviin liittyen. Mikäli sinulla on kysyttävää työkokemuslisääsi liittyvissä asioissa, on palvelussuhdeneuvoja oikea henkilö vastaamaan tiedusteluihisi. Palvelussuhdeneuvojilta saat tukea ja informaatiota myös rekrytointiprosesseihin, Fleximiin tai lomamajoihin liittyvissä asioissa.

Tulosaluesihteerit vastaavat palvelussuhteisiin liittyvistä käytännön valmisteluista sekä toimenpiteistä ja antavat yleistä palvelussuhdeneuvontaa. He ovat apunasi esimerkiksi silloin, kun sinulla on kysyttävää työsopimuksiin/virkamääräyksiin, henkilöstöhallinnon tunnuksiin, toimitettaviin henkilötietoihin tai todistuksiin liittyen.

Myös keskushallintoon sijoittuva henkilöstöjohtaja työskentelee fyysisesti henkilöstöpalveluyksikössä ja vastaa henkilöstöhallinnon kokonaisuudesta. Henkilöstöjohtaja vastaa kuntayhtymän strategisesta henkilöstöjohtamisesta, henkilöstöhallinnosta, palvelussuhdeasioita koskevien säädösten sekä virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta, neuvottelu- ja yhteistoiminta-asioista sekä työhyvinvointi- ja työsuojeluasioiden kehittämisestä.

Ole yhteydessä henkilöstöjohtajaan kaikissa niissä henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa, joita palvelussuhdepäällikkö, palvelussuhdeasiantuntija, palvelussuhdeneuvojat tai tulosaluesihteerit eivät voi kanssasi hoitaa.

Lapin sairaanhoitopiirin palkanlaskenta ja matkalaskujen käsittely ja rekrytointi on ulkoistettu Sarastialle.

Yhteydenotot palkanlaskentaan tai matkalaskuihin liittyen otetaan suoraan Sarastian asiakaspalveluun:

 • Onlinen asiakaspalvelu 24/7 www.sarastia.fi/asiakaspalvelu
 • Chat, arkisin klo 8-16
 • Sarastian valtakunnallinen puhelinpalvelu 020 6399 400
  arkisin klo 8-16


Sarastian asiakaspalvelu palvelee sinua seuraavissa asioissa:

 • Yleinen palvelussuhdeneuvonta; neuvonta ja ohjaus, palkkatietojen tarkistus, lomapäivien tarkistus, poissaolojen vaikutukset palkkaan
 • Palkkatodistukset
 • Palvelutodistukset
 • Ansionmenetystodistukset
 • Todistukset palkattomista poissaoloista
 • Verokorttiasiat
 • ESS-käytön yleinen opastus
 • Matkalaskujärjestelmän käyttäjätunnusten tilaaminen
 • Matkalaskujärjestelmän salasanan nollaus