Tietohallinto


Tietohallinnon toiminta-ajatuksena on luoda sairaanhoitopiirissä ja sen eri yksiköissä tietojenkäsittelyn toimintaympäristö, joka mahdollistaa järkevän, taloudellisen, tehokkaan ja turvallisen tavan käyttää erilaisia tietojärjestelmiä.

Tietohallinnon tehtäviä

  • sairaanhoitopiirin tietoteknisen infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito
  • tietojärjestelmien suunnittelu, kehittäminen, ylläpito ja käyttöönoton tukeminen
  • käyttäjätunnusten hallinta
  • tukiasemien tukipalvelut
  • tietoturvasta huolehtiminen
  • yleinen tietohallinnon kehittäminen


LapIT vastaa ICT-palveluista myös päivystysaikana
virka-ajan ulkopuolella / yhteydenotot ja palvelupyynnöt

Ensisijaisesti ICT-Väylä
LapIT:n palvelunumero  0201 555 222