Lapin sairaanhoitopiiri

Yleiset tiedot ja tunnusluvut

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Toimintaa ohjataan väestön sairaanhoidon tarpeiden ja hyvän palvelun periaatteiden mukaan siten, että saavutetaan laadukas ja taloudellinen tulos.

Tuloksen saavuttamiseksi panostetaan erityisesti henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen, väestön tarpeiden ja hoidon ja hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen ja tiedottamiseen.

Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (erva-alue).

Toimintaluvut vuonna 2018
(Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018)
- hoitojaksot
- hoitopäivät
- avohoitokäynnit
- kirurgiset toimenpiteet
- synnytykset
- kuvantamistutkimukset
- laboratoriotutkimukset (NordLab)
20 082 (omat)
81 465
276 584
8010
859
52 205
1 130 000
Liikevaihto (vuosi 2018) 213,1 milj. €
   
Henkilökunta / vakituiset virat ja toimet 
(Talousarvio 2019)
- lääkärit
- hoito- ja tutkimushenkilöstö
- huoltohenkilöstö
- hallinto- ja toimistohenkilöstö
181
1284
227
90
Yhteensä 1782
 + 100-200 määräaikaista  
   
Sairaansijat (Talousarvio 2019)
- operatiivinen hoito
- psykiatrinen hoito
- päihdehoito
119
56
12
Yhteensä 286


Sairaanhoitopiirin alueella

- väestön määrä 117 360 asukasta (31.12.2018)
- ikäjakauma: 0–14-vuotiaita 15%, 14–64-vuotiaita 63,4%, yli 65-vuotiaita  21,6%
- koko maan pinta-alasta Lapin maakunta on 25,7% maapinta-alasta ja
   30,5% kokonaispinta-alasta (sisältää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit)
- vuosittain koko Lapin maakunnassa noin 1 800 000 matkailijaa
- pitkät etäisyydet: muun muassa Utsjoelta 450 km ja Kilpisjärveltä 425 km
  keskussairaalaan Rovaniemelle
- rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa
  ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidossa