Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Sairaanhoitopiirin toimintaa kehitetään sekä omilla hankkeilla että osallistumalla Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen hankkeisiin ja kansallisiin hankkeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet