Koronasuositukset ja -rajoitukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella


Lapin sairaanhoitopiirin koronakatsaus
(päivittyy arkipäivisin koronaturvallinenlappi.fi-sivustolla)


Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin ja pysy kotona testituloksen saakka. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi sinulle annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet.

Huolehdi edelleen 1–2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. Jos Koronavilkku hälyttää mahdollisesta altistumisesta, toimi Koronavilkun antamien ohjeiden mukaan.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa turvaväliä ei voida pitää, kuten joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, yleisötapahtumat/-tilaisuudet jne.  Lisäksi riskiryhmään kuuluville ja heitä tapaaville suositellaan kasvomaskin käyttöä aina kun ei voida pitää turvaväliä.

Omaisten vierailut Lapin keskussairaalassa ja alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä: Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu. Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä. Vierailijoita yhdelle potilaalle/asiakkaalle saa kerralla olla kaksi henkilöä. Vierailu tapahtuu omassa huoneessa / erillisessä tilassa, jossa ei ole muita potilaita/asiakkaita tai mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.  Vältellään muiden potilaiden/asiakkaiden kanssakäymistä. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ohjeiden toteuttamisesta.

Yleisötapahtumat/-tilaisuudet: Tilaisuuksien järjestämisessä ja valvonnassa noudatetaan Lapin aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamia turvallisuusohjeita. Lapin AVIn ohjeistuksen mukaisesti yli 50 henkilön julkisissa yleisötapahtumissa ja tilaisuuksissa lieväoireisenakaan ei saa osallistua tilaisuuksiin, ruuhkien välttäminen, turvavälit 1–2 metriä, käsidesinfektiomahdollisuudet ja kasvomaksia käyttö.
Ohjeet kokonaisuudessaan luettavissa:
Lapin AVIn ohje: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lapin aluehallintoviraston toimialueelle 22.10.2020.
THL:n ja OKM:n ohje: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 21.9.2020.

Etätyö ja -kokoukset ja koulutukset: Toimitaan valtioneuvoston suosituksen mukaisesti.  Julkisen sektorin työtekijöille suositellaan etätyötä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Samaa suositellaan myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Työpaikkojen kokoukset ja koulutukset tulee järjestää myös etänä. Mikäli järjestäminen ei ole mahdollista, kokouksissa/tapaamisissa on kasvomaskisuositus, jos turvavälejä ei voida pitää.

Ravitsemusliikkeet:  Valtioneuvoston antamat ravitsemisliikkeitä koskevat ohjeet ja Tiedote:Ravitsemisliikkeiden rajoituksille joustoa alueen epidemiatilanteen ja ravintolan pääasiallisen toiminnan mukaan

Anniskelu päättyy klo 24, anniskeluravintolat suljetaan viimeistään klo 01, muut ravitsemisliikkeet saavat olla auki vuorokauden ympäri, ei rajoituksia asiakasmääriin, koronavirusoireinen asiakas ei saa tulla sisään, tilojen hygieniaohjeistus; käsien pesu ja etäisyydet,  jokaisella asiakkaalla istumapaikka.
Lisäksi Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirien matkailu- ja ravintola-alan terveysturvallisuusohjeistus: Ravintolassa työntekijöille ja asiakkaille suositellaan kasvonmaskin käyttöä sekä koronavilkun lataamista, asiakkaat pysyttelisivät tietyllä alueella tai omassa ryhmässä, asiakkaiden yhteystietojen kerättäisiin tartunnanjäljitystä varten.

Matkustaminen: Maamme hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Suomeen saapuvien matkustajien terveysturvallisuusohjeista vastaa ja ohjeistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ohjeistuksen mukaan muun maussa Suomen, Ruotsin ja Norjan rajayhteisöjen välinen liikenne on sallittua. Ruotisista ja Virosta säännöllisesti, vähintään viikoittainen työssäkäynti Suomeen on sallittua ilman erityistoimenpiteitä eikä vaadi omaehtoista karanteenia.  
Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Kaikessa matkustamisessa on muistettava koronalta suojautumisen perusohjeet: huolellinen käsi- ja yskimishygienia, turvavälit ja kasvomaskin käyttö. Kaikkea matkustamista tulee välttää sairaana
Katso ohjeet:
THL:n sivuilta:Matkustaminen ja koronaviruspandemia
Rajavartiolaitos: Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien

Opetus ja varhaiskasvatus: Sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta.  
THL:n ja OKM suositus kokonaisuudessaan: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana 4.8.2020
Lapin sairaanhoitopiirin ohje:Lasten terveys ja kouluunmeno koronapandemian aikana - THL:n ja yliopistosairaaloiden Lasten riskiryhmäluettelo koronaepidemian ajaksi 30.4.2020

Lapsen sairastuminen: Toimitaan THL:n ohjeiden mukaisesti. Jos kouluikäiselle lapselle tai hänen perheenjäsenelleen tulee koronavirustautiin viittaavia lieviäkin oireita, tulee oireilevalle tehdä koronavirustesti viipymättä. Kouluikäinen lapsi voi palata kouluun, jos koronavirustesti on negatiivinen ja oireet selkeästi lievittymässä. Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja tai kuumetta. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, olisi hyvä selvittää, johtuvatko ne korona-infektiosta. 
Oireilevan henkilön tulee olla kotona vähintään testituloksen valmistumiseen asti. Oireettomat perheenjäsenet voivat olla koulussa, päiväkodissa tai töissä, kun testitulosta odotetaan, ellei ole vahvaa epäilystä, että testitulosta odottavalla perheenjäsenellä on koronavirustartunta.Jos koronavirustesti on positiivinen, pitää koko perheen pysyä kotona.
Katso lisää THL:n sivuilta: Lapset ja koronavirus

Muiden sairauksien hoito: Korona-aikanakin on hyvä huolehtia jo olemassa olevien sairauksien hoidosta ja hakeutua myös pitkäkestoisten oireiden vuoksi tutkimuksiin ja hoitoon.  Lapin keskussairaalassa ja Lapin sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksissa on turvallista asioida.


Päivitetty 4.11.2020
Lapin sairaanhoitopiiri /Infektioiden torjuntayksikkö