Laplandentry - Covid-19

Davvisámi English Norsk
Svenska По-русски  


Lapin sairaanhoitopiirin alueen pakolliset terveystarkastukset Suomeen saapuville covid-19 –epidemian ehkäisemiseksi  

Terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista Tartuntatautilain 16§:n ja Lapin aluehallintoviraston määräyksestä henkilöille, jotka ovat 14 vuorokauden sisällä ennen maahantuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 / 100 000 henkilöä / 14 vrk. (LAAVI/924/2021)  

Ilmaantuvuus Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä on tällä hetkellä suurempi kuin 25. 

Tartuntatautilain 16§ mukaisesta pakollisesta terveystarkastuksesta kieltäytyminen on Rikoslain luvun 44 2§ mukaan rangaistava terveydensuojelurikkomus. 

LINKKI: Hyväksyttävät rokotevalmisteet

Kenen tulee osallistua rajalla tehtävään pakolliseen terveystarkastukseen?

RYHMÄ A: Mikäli et kuulu B- tai C-ryhmään, sinun tulee osallistua pakolliseen terveystarkastukseen maahan tullessasi ja lisäksi sinulle suositellaan testiä 72 h maahantulon jälkeen. Testit ovat maksuttomia. 

Pakollista terveystarkastusta varten sinun tulee antaa esitiedot viimeistään maahan saavuttaessa. Esitiedot voit myös antaa jo ennen maahan saapumista nopeuttaaksesi asiointiasi.  

Anna esitiedot valitsemalla alla olevista linkeistä maahantulopiste, jonka kautta saavut Suomeen: 

Raja-asema
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Lentoasema    
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


Maahantulopisteellä rajaviranomaiset tarkistavat, että olet antanut pyydetyt esitiedot. Tiedot välittyvät maahantulopisteestä vastaavalle terveysviranomaiselle.  

Maahantulon jälkeen hakeudu terveystarkastukseen ja testiin mahdollisimman pian. Vältä ihmiskontakteja testaukseen saakka. Terveystarkastukseen kuuluu koronatesti. Ohjeistuksen, kuinka toimia terveystarkastuksen jälkeen löydät kohdasta 72 h testi

LINKKI: Lapin sairaanhoitopiirin terveystarkastus- ja testauspisteet

Antamasi esitiedot säilytetään tartuntatautilain 39 §:n mukaisessa henkilörekisterissä. Tietoja säilytetään enintään 14 päivää, minkä jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä. Lomakkeen tietoja käytetään Tartuntatautilain 15§ ja 16§ mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisätietoa henkilötietojen säilyttämisestä saat kunnan terveysviranomaiselta. 
 

RYHMÄ B: Sinun ei tarvitse osallistua pakolliseen terveystarkastukseen tai koronatestaukseen, jos kuulut johonkin seuraavista: 

 • Olet syntynyt vuonna 2005 tai sen jälkeen  
 • Työskentelet tavaraliikenteen kuljetus- tai logistiikkahenkilöstössä ja suoritat työtehtävää  
 • Sinulla on esittää luotettava todistus täydestä rokotussarjasta (kahta erilaista koronarokotevalmistetta saaneet rinnastetaan matkustajaan, jolla on täysi rokotussarja) ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään 14 vuorokautta.  
 • Sinulla on esittää luotettava todistus yli kuusi kuukautta sitten todetusta covid-19-infektiosta ja olet saanut yhden koronarokotteen yli 14 vuorokautta sitten 
 • Sinulla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta ja vähintään 14 vuorokautta sitten todetusta covid-19-infektiosta 
 • Olet saamelainen ja ylität rajan saamelaisen elinkeinon tai kulttuurin harjoittamisen vuoksi  
 • Kuulut erityisryhmään, jolla on paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa sovitun menettelyn mukainen todistus (kuten henkilöt, jotka käyvät säännöllisesti töissä voimassa olevien rajoitusten mukaisesti Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan välillä ja heillä on todistus alle 7 vuorokautta vanhasta negatiivisesta koronatestistä) 
   

RYHMÄ C: Sinun ei tarvitse osallistua pakolliseen terveystarkastukseen rajalla, vaan sinulle suositellaan testiä aikaisintaan 72 tuntia maahantulon jälkeen, jos:  

 • Et kuulu mihinkään yllä olevista ryhmistä ja sinulla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä  
 • Et kuulu mihinkään yllä olevista ryhmistä ja olet saanut yhden koronarokotteen vähintään 14 vuorokautta sitten. 

Ohjeistusksen löydät kohdasta 72 h testi.  
 

72 h testi:  

Ohje 72 h maahantulon jälkeen tehtävään testaukseen ja kontaktien välttämiseen 

Ryhmille A ja C suositellaan testiä, kun maahantulosta on kulunut vähintään 72 tuntia. Vältä turhia kontakteja, pysyttele kotona tai majapaikassasi testiin saakka. Hakeudu testiin oleskelupaikkakunnallasi. Testi on maksuton. 

LINKKI: Lapin sairaanhoitopiirin terveystarkastus- ja testauspisteet  
 

 

Davvisámi

Sámi (Lappi) buohccedikšunbiirre viidodaga bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteamit Supmii boahttiide covid-19 –epidemiija eastadeami várás

Dearvvašvuođa dárkkisteapmái oassálastin lea bákkolaš Njoammudávdalága 16 § ja Sámi guovlohálddahusvirgedoaimmahaga mearrádusas olbmuide, geat leat 14 jándora siste ovdal riikii boahtima orodan riikkas, man korona almmaiduvvan lea stuorit go 25 / 100 000 olbmo/ 14 jr. (LAAVI/806/2021)

Almmaiduvvan Ruoŧas, Norggas ja Ruošša lea dál stuorit go 25.

Njoammudávdalága 16 § mielde bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteamis biehttaleapmi lea Rihkuslága logu 44 2 § mielde ráŋggáštanvuloš dearvvašvuođa suodjaleami rihkus. 

Gii galgá oassálastit dearvvašvuođa dárkkisteapmái, mii dahkkojuvvo ráji nalde?

JOAVKU A: Juos don it gula B- dehe C-jovkui, don galggat oassálastit bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteapmái go boađát riikii ja dasa lassin dutnje ávžžuhuvvo deasta 72 h riikii boahtima maŋŋel. Deasttat leat nuvttá.  

Bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteami várás don galggat addit ovdadieđuid maŋemusat go boađát riikii. Don sáhtát addit ovdadieđuid maid juo ovdal go boađát riikii, vai jođálnuhtát iežat áššiid dikšuma.

Atte ovdadieđuid nu ahte válljet vulobeale liŋkkain riikiiboahtinčuoggá, man bakte boađát Supmii:

Gárasavvon Kolari Pello
Gáregasnjárga Muoná Rájijovsset
Gilbbesjávri Njuorggán Salla
Geađgeluoppal Njávdán Ohcejohka


Riikiiboahtinčuoggáin rádjebearráigeahččit dárkkistit, ahte don leat addán bivdojuvvon ovdadieđuid. Dieđut sirdojuvvojit riikiiboahtinčuoggás ovddasvástideaddji dearvvašvuođa eiseváldái.

Riikii boahtima maŋŋel ohcal dearvvašvuođa dárkkisteapmái ja destii nu jođánit go vejolaš! Garvve olmmoškontávttaid destema rádjái! Dearvvašvuođa dárkkisteapmái gullá koronadesten. Rávvema, mot doaibmat dearvvašvuođa dárkkisteami maŋŋel, gávnnat čuoggás 72 h deasta.

Liŋka: Sámi (Lappi) viidodaga dearvvašvuođa dárkkisteami čuoggát ja destenčuoggát

Du addin ovdadieđut seailluhuvvojit olmmošregistaris njoammudávdalága 39 § mielde. Dieđut seailluhuvvojit eanemusat 14 beaivvi, man maŋŋel dieđut sihkkojuvvojit vuogádagas. Skovi dieđut geavahuvvojit doaibmabijuid ollašuhttimii Njoammudávdalága 15 § ja 16 § mielde. Lassidieđut heaggadieđuid seailluheamis oaččut gieldda dearvvašvuođa eiseválddis.
 

JOAVKU B: Don it dárbbaš oassálastit bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteapmái, juos don gulat muhtimii čuovvovaččain:

 • Don leat riegádanjagi 2005 dehe dan maŋŋel
 • Don barggat gálvojohtolaga fievrridan- ja logistihkkabargoveagas ja ollašuhtát bargogohččosa
 • Dus lea čájehit luohtehahtti duođaštus dievas boahkuhanráiddus (guovtti sierralágán koronavirusbuktaga oažžut buohtastahttojuvvojit mátkkošteaddjái, geas lea dievas boahkuhanráidu) ja maŋemus boahkuhangearddis lea gollan unnimusat 14 jándora
 • Dus lea čájehit luohtehahtti duođaštus badjel guhtta mánu dás ovdal buhccojuvvon covid-19 -infekšuvnnas ja don leat ožžon ovtta koronaboahku badjel 14 jándora dás ovdal
 • Dus lea čájehit luohtehahtti duođaštus vuollái guhtta mánu dás ovdal ja unnimusat 14 jándora dás ovdal gávnnahuvvon covid-19 -infekšuvnnas
 • Don leat sápmelaš ja rasttildat ráji sámi ealáhusa dehe kultuvrrain bargama dihte 
 • Don gulat sierrajovkui, mas lea báikkálaš njoammudávdaeiseválddiiguin sohppojuvvon meannudeami mieldásaš duođaštus (dego olbmot, geat mannet jeavddalaččat barggus gustojeaddji ráddjehusaid mielde Suoma ja Ruoŧa dehe Suoma ja Norgga gaskkas ja sis lea čájehit vuollái 7 jándora boares duođaštus negatiivvalaš koronadeasttas)


JOAVKU C: Don it dárbbaš oassálastit bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteapmái ráji nalde, muhto dutnje ávžžuhuvvo deasta áramusat 72 diimmu riikii boahtima maŋŋel, juos:

 • Don it gula masage bajábeale joavkkuide ja dus lea čájehit negatiivvalaš boađus eanemusat 72 diimmu ovdal riikii boahtima váldojuvvon koronavirusdeasttas
 • Don it gula mange bajábeale jovkui ja don leat ožžon ovtta koronaboahku unnimusat 14 jándora dás ovdal

Rávvema gávnnat čuoggás 72 h deasta.  

72 h deasta:

Ráva destemii, mii dahkkojuvvo 72 h maŋŋel riikii boahtima, ja ráva kontávttaid vealtimii.

Joavkkuide A ja C ávžžuhuvvo deasta, go riikii boahtimis lea gollan unnimusat 72 diimmu. Garvve dušši kontávttaid, biso ruovttus dehe idjadansajistat destema rádjái. Ohcal destii iežat orodanbáikegottis. Deasta lea nuvttá.

Liŋka: Sámi (Lappi) viidodaga dearvvašvuođa dárkkisteami čuoggát ja destenčuoggát


English

Compulsory health examinations in the Lapland Hospital District for people entering Finland to prevent the COVID-19 epidemic

Participation in the health examination is compulsory according to Section 16 of the Communicable Diseases Act and the order issued by the Regional State Administrative Agency for Lapland to persons who have, within a period of 14 days from entering Finland, spent time in a country with a coronavirus incidence rate greater than 25 per 100 000 persons over a 14-day period. (Regional State Administrative Agency for Lapland 924/2021)

The incidence rate in Sweden, Norway and Russia is currently higher than 25.

Refusing to take a compulsory health examination in accordance with Section 16 of the Communicable Diseases Act is a punishable health protection violation under Chapter 44, Section 2 of the Criminal Code of Finland.

Who should take the compulsory health examination at the border?

GROUP A: If you are not a Member of Group B or C, you should participate in the compulsory health examination when you enter the country and you are also recommended to take a coronavirus test 72 hours after entering Finland. The tests are free of charge.

For the compulsory health examination, you must provide the required pre-information at the latest when entering the country. You can also provide the pre-information before entering the country to speed up your entry into Finland.

Please enter your pre-information by selecting the point of entry into Finland you are using from the links below:

Border station
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Airport
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


At the point of entry, the border authorities will check that you have provided the requested pre-information. The information will be passed on to the health authority responsible for that point of entry.

After entering the country, apply for a health examination and coronavirus test as soon as possible. Avoid contact with people until you have received the result of your test. The health examination shall include a coronavirus test. Instructions on how to proceed after the health examination can be found in the section 72 h test.

Link: The health examination and testing points in the Lapland region

The pre-information you provide is kept in the personal register of communicable diseases as intended by Section 39 of the Communicable Diseases Act of Finland. The information is stored for a maximum of 14 days, after which the data is deleted from the system. The information in this form is used to implement the measures provided for in Sections 15 and 16 of the Communicable Diseases Act of Finland. For more information on the retaining of your personal data, please contact the municipal health authority.
 

GROUP B: You do not need to participate in a compulsory health examination or coronavirus test if you belong to one of the following groups:

 • You were born in 2005 or later
 • You work with freight transport or logistics personnel and are conducting a work-related task
 • You can provide reliable proof of having received the full vaccination set (those who have received two different coronavirus vaccine products are treated as people who have received a full vaccination set) and at least 14 days have passed since receiving the last dose of the vaccine.
 • You can produce a reliable certificate verifying that you have had the COVID-19 infection diagnosed more than six months previously and you have received one coronavirus vaccine more than 14 days earlier
 • You can produce a reliable certificate verifying that you have had the COVID-19 infection diagnosed within the previous six months and at least 14 days earlier
 • You are an indigenous Sámi and cross the border for engaging in Sámi livelihoods or culture 
 • You belong to a special group that holds a certificate in accordance with a procedure agreed with the local authorities for infectious diseases (such as persons who regularly work within the restrictions in force between Finland and Sweden or Finland and Norway and have a certificate of negative coronavirus test that is less than seven (7) days old)


GROUP C: You do not need to participate in a mandatory health check at the border, but you are recommended to take the test at least 72 hours after entry, if:

 • You do not belong to any of the above categories and you can produce a negative result of a coronavirus test taken a maximum of 72 hours before entering the country
 • You do not belong to any of the above groups and you have received one coronavirus vaccine at least 14 days earlier.

For instructions, refer to the section named 72 h test.

72 h test:

Instructions for 72 hours after entering the country for taking the coronavirus test and avoiding contact with other people

For Groups A and C, a coronavirus test is recommended after at least 72 hours have passed since entering the country. Avoid all unnecessary contact with others, stay at home or in your accommodation until the test. Apply for the coronavirus test at your place of residence. The test is free of charge.

Link: The health examination and testing points in the Lapland region

 

Norsk


Obligatoriske helsekontroller i Lappland sykehusdistrikt for innreisende til Finland for å hindre covid-19–epidemi

I henhold til § 16 i lov om smitsomme sykdommer og forordning fra regionforvaltningsverket i Lappland er det obligatorisk å delta i helsekontroll for personer som innen 14 døgn før ankomsten har oppholdt seg i et land der antall koronasmittede er større enn 25 per 100 000 innbyggere siste 14 døgn. (LAAVI/806/2021)

Forordning om obligatoriske helsekontroller angår ikke følgende grupper:

 • barn som er født i 2008 og senere
 •  godstrafikkens transport- og logistikkpersonale som utfører sine arbeidsoppgaver
 • personer som kan vise frem et negativt resultat for koronavirustest som er blitt tatt maks. 72 timer før ankomst til landet. Det er likevel anbefalt at denne gruppen i løpet av det 3. døgnet tar en koronatest på en helsekontroll.
 • personer som kan vise frem et troverdig attest på å ha hatt covid-19-infeksjon under de seneste seks måneder
 • samer som krysser grensen for å utøve samiske næringer eller kultur
 • gjentatte grensepasserere med hvem man har avtalt om testing med 7 døgns mellomrom og som kan vise frem et negativt testresultat som er under 7 døgn gammelt


Veiledning for å oppsøke helsekontroll

1. Til helsekontrollen må du gi forhåndsopplysninger når du ankommer til landet. For å gjøre det raskere for deg kan du gi forhåndsopplysninger allerede før du ankommer til Finland.

Registrer dine forhåndsopplysninger ved å velge lenken til grensestasjonen der du ankommer til Finland:

Grensestasjon
Karesuando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flyplass
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


2. Ved grenseovergangen sjekker grensemyndighetene at du har gitt forhåndsopplysningene som det blir bedt om. Opplysningene videreføres til den ansvarlige helsemyndigheten for grensestasjonen.

3. Etter ankomst til landet må du dra så raskt som mulig til det nærmeste helsekontrollstedet og være i frivillig karantere frem til helsekontrollen.

Lenke: Helsekontroll- og teststeder i Lappland

4. Under helsekontrollen utfører man ved behov koronatest og gir videre instrukser.

Forhåndsinformasjon som du gir blir oppbevart i et register i tråd med § 39 i lov om smitsomme sykdommer. Opplysningene oppbevares maks 14 dager, og deretter blir de fjernet fra systemet. Informasjon samlet med dette skjemaet brukes for å gjennomføre tiltak i tråd med § 15 og § 16 i lov om smittsomme sykdommer. Mer informasjon om oppbevaring av personopplysninger får du ved henvendelse til kommunens helsemyndighet.

Å nekte en obligatorisk helsekontroll etter § 16 i lov om smittsomme sykdommer er etter straffelovens § 44-2 et straffbart brudd mot helsevern.
 

Svenska

Obligatoriska hälsokontroller i Lapplands sjukvårdsdistrikt för personer som anländer till Finland, för att förhindra epidemi av covid-19.

Det är obligatoriskt att delta i hälsokontroll enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och med beslut från Lapplands regionförvaltningsverk för personer, som inom 14 dygn innan inresa har vistats i ett land där incidens av coronavirus är högre än 25/100 000/14 dygn. (LAAVI/924/2021)

Incidensen i Sverige, Norge och Ryssland är för närvarande högre än 25.

Enligt 44 kap 2 § i strafflagen är det en straffbar hälsoskyddsförseelse att vägra delta i obligatorisk hälsokontroll i enlighet med 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Länk: Vaccinpreparat godkända i Finland 

Vem ska delta i obligatorisk hälsokontroll som görs vid gränsen?

GRUPP A: Om du inte hör till grupp B eller C, ska du delta i obligatorisk hälsokontroll när du kommer till landet och dessutom rekommenderas du test 72 h efter inresa till landet. Testerna är avgiftsfria.

För den obligatoriska hälsokontrollen ska du lämna förhandsuppgifter senast vid ankomst till landet. Förhandsuppgifterna kan du också lämna redan innan ankomsten till landet för att påskynda ditt ärende.

Ange förhandsuppgifterna genom att välja ankomstpunkten som du använder för att komma till Finland.

Gränsstation
Karesuvando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flygplats
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


På inresepunkterna kontrollerar gränsmyndigheterna att du har angett ombedda förhandsuppgifter. Uppgifterna förmedlas från inresepunkten till ansvarig hälsomyndighet.

Efter inresan ska du uppsöka hälsokontroll och test så snabbt som möjligt. Undvik kontakt med människor fram till testningen. Hälsokontrollen omfattar coronatest. Anvisningar om hur du ska göra efter hälsokontrollen hittar du vid 72 h test.

Länk: Platser för coronaprovtagning för inresande

De förhandsuppgifter som du lämnar sparas i personregister som avses i 39 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Uppgifterna bevaras i högst 14 dagar, varefter uppgifterna tas bort från systemet. Uppgifterna i blanketten används för att vidta åtgärder enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Ytterligare information om bevaring av personuppgifterna får du av kommunens hälsomyndigheter.
 

GRUPP B: Du behöver inte delta i obligatorisk hälsokontroll eller coronatest, om du hör till någon av följande:

 • Du är född år 2005 eller efter det
 • Du tillhör transport- och logistikpersonal inom godstrafiken och du utför arbetsuppgift
 • Du kan uppvisa tillförlitligt intyg över att du fått en komplett vaccinationsserie (de som fått två olika coronavaccinpreparat jämställs med resenär, som har komplett vaccinationsserie) och det har gått minst 14 dygn från den sista vaccinationen.
 • Du kan uppvisa ett tillförlitligt intyg över att du har konstaterats ha covid-19-infektion för över sex månader sedan och du har fått ett coronavaccin för över 14 dygn sedan
 • Du kan uppvisa ett tillförlitligt intyg om en covid-19-infektion som konstaterats för mindre än sex månader sedan och för minst 14 dygn sedan
 • Du är same och passerar gränsen för att idka samisk näring eller kultur.
 • Du hör till specialgruppen, som har ett intyg i enlighet med förfarandet som överenskommits med de lokala smittskyddsmyndigheterna (som personer, som regelbundet arbetar enligt gällande begränsningar mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och de har intyg över ett mindre än 7 dygn gammalt negativt coronatest)
   

GRUPP C: Du behöver inte delta i obligatorisk hälsokontroll vid gränsen, utan du rekommenderas test tidigast 72 timmar efter inresa till landet, om:

 • Du inte hör till någon av ovanstående grupper och du kan uppvisa ett negativt resultat av ett coronavirustest som tagits högst 72 timmar innan inresa till landet
 • Du hör inte till någon av ovanstående grupper och du har fått ett coronavaccin för minst 14 dygn sedan.

Anvisningen hittar du vid 72 h test.

72 h test: Anvisningar om testning som görs 72 h efter inresa till landet och om att undvika kontakter

För grupperna A och C rekommenderas test när det gått minst 72 timmar från inresa till landet. Undvik onödiga kontakter, håll dig hemma eller i ditt övernattningsställe ända till testet. Uppsök testning på din vistelseort. Testet är avgiftsfritt.


По-русски

Обязательные медицинские осмотры на территории больничного округа Лапландии для въезжающих в Финляндии в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно статье 16 Закона об инфекционных заболеваниях и Постановлению административных органов регионального управления Лапландии, участие в медицинском осмотре обязательно для лиц, которые в течение 14 суток до въезда в Финляндию пребывали в стране, в которой количество заражений коронавирусом составляет более 25 случаев / 100 000 человек / 14 суток. (Постановление административных органов регионального управления Лапландии LAAVI/924/2021)

Количество случаев заражения коронавирусом в Швеции, Норвегии и России на данный момент более 25.

Отказ от прохождения обязательного медицинского осмотра, предусмотренного статьей 16 Закона об инфекционных заболеваниях, является наказуемым правонарушением, посягающим на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения на основании главы 44 статьи 2 Уголовного Кодекса Финляндии.

Кому необходимо проходить обязательный медицинский осмотр в пункте пропуска через государственную границу?

ГРУППА А: Если Вы не относитесь к категории лиц, определенных в группе B или С, Вам необходимо пройти обязательный медицинский осмотр по прибытии в Финляндию и рекомендовано пройти тест через 72 часа после прибытия в страну. Тестирование проводится бесплатно.

Для обязательного медицинского осмотра Вам необходимо заполнить анкету не позднее момента прибытия в страну. Анкету можно заполнить также заблаговременно до прибытия в Финляндию для того, чтобы ускорить процесс прохождения пограничного контроля.

Заполните анкету, выбрав муниципалитет, в котором находится пункт пропуска, через который Вы прибываете в Финляндию:

Пункт пропуска через государственную границу
Каресуванто Колари Пелло
Каригасниеми Муонио Райя-Йоосеппи
Килписъярви Нуоргам Салла
Кивиломполо Няятямё Утсйоки
Аэропорт
Энонтекиё Киттиля  
Ивало Рованиеми  


В пункте пропуска через государственную границу представитель Службы пограничного контроля проверит, предоставили ли Вы требуемые данные. Данные из пункта пропуска через государственную границу будут переданы в соответствующие муниципальные органы власти, ответственные за предупреждение распространения инфекционных заболеваний.

После прибытия в страну как можно скорее пройдите медицинский осмотр и сделайте тест. Избегайте контактов с другими людьми до прохождения теста. Медицинский осмотр включает в себя тест на коронавирус. Инструкции относительно дальнейших действий после медицинского осмотра Вы найдете в пункте тест через 72 часа

Ссылка: пункты региона Лапландии для прохождения медицинского осмотра и теста

Предоставленные Вами данные хранятся в реестре персональных данных в соответствии со статьей 39 Закона об инфекционных заболеваниях. Данные хранятся не более 14 дней, после чего уничтожаются. Данные,

предоставленные при заполнении анкеты, используются для осуществления мероприятий, предусмотренных статьей 15 и 16 Закона об инфекционных заболеваниях. Дополнительную информацию о хранении персональных данных Вы можете получить у муниципальных органов здравоохранения.
 

ГРУППА B: Вам не нужно проходить обязательный медицинский осмотр или делать тест на коронавирусную инфекцию, если Вы относитесь к какой-либо из перечисленных ниже категории лиц:

 • Вы родились в 2005 году или позже
 • Вы относитесь к персоналу международных грузоперевозок и логистики и выполняете свои должностные обязанности
 • Вы можете предоставить достоверный сертификат о прохождении полной вакцинации от коронавируса (лица, получившие две дозы разных вакцин против коронавируса, приравниваются к лицам, прошедшим полную вакцинацию) и с момента получения последней дозы вакцины прошло не менее 14 суток.
 • Вы можете предоставить достоверную справку о подтвержденном более, чем полгода назад заболевании COVID-19 и о том, что Вы сделали одну прививку против коронавируса более 14 суток назад
 • Вы можете предоставить достоверную справку о подтвержденном не более, чем полгода назад и не менее 14 суток назад заболевании COVID-19
 • Саамы, которые пересекают границу для занятия саамским промыслом или культурной деятельностью
 • Вы относитесь к особой категории лиц и у Вас есть документ, подтверждающий план тестирования, согласованный с муниципальными органами власти, ответственными за предупреждение распространения инфекционных заболеваний (например, лица, осуществляющие регулярную трудовую деятельность в условиях действующих ограничений на территории Финляндии и Швеции или Финляндии и Норвегии и предоставившие справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном менее 7 суток назад)
   

ГРУППА С: Вам не нужно проходить обязательный медицинский осмотр в пункте пропуска через государственную границу, однако Вам рекомендовано сделать тест на коронавирус не ранее, чем через 72 часа после прибытия в страну, в случае если:

 • Вы не относитесь ни к одной из вышеперечисленных групп, и Вы можете предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не более, чем за 72 часа до прибытия в страну
 • Вы не относитесь ни к одной из вышеперечисленных групп, и Вы сделали одну прививку против коронавируса не менее 14 суток назад.

Инструкции Вы найдете в пункте тест через 72 часа.

Тест через 72 часа: Инструкции относительно теста на коронавирус через 72 часа после прибытия в Финляндию и ограничения контактов с другими людьми

Лицам, относящимся к группам А и С, рекомендуется сделать тест на коронавирус не ранее, чем через 72 часа после прибытия в страну. Избегайте лишних контактов с другими людьми, оставайтесь дома или на месте временного размещения до прохождения теста. Для прохождения теста обратитесь в медицинское учреждение по месту жительства или пребывания. Тестирование проводится бесплатно.