Organisaatio ja hallinto


Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää 33-jäseninen valtuusto, joka valitsee toimikaudekseen sairaanhoitopiiriä johtavan 7-jäsenisen hallituksen ja 5-jäsenisen tarkastuslautakunnan.

Hallituksen alaisuudessa toimii keskushallinto, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Keskushallintoon kuuluvat johtajan lisäksi johtavat viranhaltijat:  johtajaylilääkäri, talousjohtaja, hallintoylihoitaja,  henkilöstöjohtaja, kehittämispäällikkö, tietohallintojohtaja. Sairaanhoitotoimintaa johtaa johtajaylilääkäri.

Lapin sairaanhoitopiirin toiminta jaetaan tulosalueisiin, tulosyksiköihin ja vastuuyksiköihin.