Keskushallinto


Sairaanhoitopiirin keskushallinnon tehtävänä on

  •  huolehtia yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta,
  •  huolehtia säännösten, määräysten, sääntöjen ja yhtymähallituksen   antamien ohjeiden mukaisesti hallinnon ja toiminnan edellytyksistä,
  •  huolehtia koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta.


Sairaanhoitopiirin johtajalle kuuluu sairaanhoitopiirin yleinen johto ja valvonta. Johtajaylilääkärille sairaanhoitotoiminnan johtaminen, yleinen suunnittelu ja valvonta.
Hallintoylihoitajalle hoitotyön yleinen suunnittelua ja valvonta.

Lapin sairaanhoitopiirin keskushallinnon tulosalueen muodostavat

  • Hallintokeskus: johtavat viranhaltijat, sihteeristö ja yksittäiset viran/toimenhaltijat
  • Tieke tulosyksikkö (tietohallinto, kehittäminen ja perusterveydehuollon yksikkö)
  • Infektioiden torjuntayksikkö toimii hallintokeskuksen alaisena vastuuyksikkönä.

 

Jari Jokela
Sairaanhoitopiirin johtaja
(virkavapaalla)
 
Timo Tammilehto
vs. sairaanhoitopiirin johtaja
p.  040 484 3886
Elisa Kusmin
Talousjohtaja
p. 040 758 2762
 
 
Johdon sihteeri Mari Haataja p. 040 640 2334
   
Jukka Mattila
Johtajaylilääkäri
p. 050 572 6277
Maarit Palomaa
Hallintoylihoitaja
p. 040 535 1671
 
Johdon sihteeri Elina Härkönen p. 040 630 0332
Johdon sihteeri Annukka Kangas p. 040 558 5668

 

Timo Tammilehto
Hallintojohtaja
p. 040 484 3886
 
Mikko Häikiö
Kehitysjohtaja
p. 040 772 7211
Marjo Kuittinen
Henkilöstöjohtaja
p. 040 757 6530
Miia Palo
Ylilääkäri /
PTH-yksikkö
p. 040 653 2728
 
Vesa-Matti Tolonen
Tietohallintojohtaja
p. 040 127 3199
Sirpa Elkki
Vs. potilasasiamies
p. 040 506 0083
Päivi Posio
Tiedottaja
p. 040 724 9541
Heidi Ylisaukko-oja
Tilakoordinaattori
p. 040 835 3873
Ulla Hiltunen
Ylihoitaja
(työhyvinvointi)
p. 040 821 1301