Medisiininen hoito


Medisiinisen hoidon tulosalueeseen kuuluvat

- sisätautien,
- keuhkosairauksien,
- neurologian, ihotautien ja
- fysiatrian erikoisalat

Erikoisalat vastaavat erikoissairaanhoidon tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Lisäksi medisiinisen hoidon tulosalueella on

- aivoverenkiertohäiriäyksikkö (AVH-yksikkö)
- sydänpaja
- kuntoutuspoliklinikka ja 
- kliininen neurofysiologia.

Medisiinisen hoidon tulosalueen vuodeosastoilla on käytössä 99 sairaansijaa.
Tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 215, joista lääkäreitä 37, hoitohenkilöstöä 177 ja 1 toimistotyöntekijä.