Medisiininen hoito


Medisiinisen hoidon tulosalueeseen kuuluvat

  • sisätautien,
  • keuhkosairauksien,
  • neurologian, ihotautien ja
  • fysiatrian erikoisalat


Erikoisalat vastaavat erikoissairaanhoidon tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Lisäksi medisiinisen hoidon tulosalueella on

  • aivoverenkiertohäiriäyksikkö (AVH-yksikkö)
  • sydänpaja
  • kuntoutuspoliklinikka ja 
  • kliininen neurofysiologia.


Medisiinisen hoidon tulosalueen vuodeosastoilla on käytössä 80 sairaansijaa. Tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 223, joista lääkäreitä 38, hoitohenkilöstöä 184 ja 1 toimistotyöntekijä.