Mielenterveys- ja päihdepalvelut


Mielenterveys- ja päihdepalvelujen perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja päihdehuoltoa tarvitsevia kansalaisia. Hoidettavilla on eriasteisia mielenterveydenhäiriöitä, päihdeongelmia sekä psykiatrisia sairauksia. Palvelut tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi sekä Lapin sairaanhoitopiirin muut toimijat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot
- Akuuttitiimi ja päivystys
- Mielitiimi
- Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
- Muonion-Enontekiön mielenterveyspalvelut

Psykiatrinen avohoito
- Terapia- ja tutkimuspoliklinikka
- Intensiivipoliklinikka
- Kuntoutustiimi

Psykiatrinen sairaalahoito
- Akuuttiosasto 1
- Vaativan hoidon kuntoutuksen osasto 3
- Hoito- ja tutkimusosasto 4
- Toiminnallisen hoidon yksikkö            

Päihdepalvelut
- A-klinikka
- Päihdeklinikka

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Lastenpsykiatrian yksikkö
- Nuorisopsykiatrian yksikkö

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella on virkoja ja toimia yhteensä 234, joista lääkäreitä 22, hoitohenkilöstöä 234 ja 4 toimisto- ja hallintotyöntekijää.