Operatiivinen hoito


Operatiivista hoitoa annetaan

- kirurgian,
- lastentautien,
- lastenneurologian,
- naistentautien ja synnytysten,
- korva-, nenä- ja kurkkutautien,
- suusairauksien,
- syöpätautien ja
- silmätautien erikoisaloilla.

Lisäksi tulosalueeseen kuuluvat

- leikkaus- ja anestesiayksikkö,
- toimenpidepoliklinikka,
- kipupoliklinikka ja 
- teho-osasto.

Virkoja ja toimia tulosalueella on yhteensä 379, joista lääkäreitä 76 hoitohenkilöstöä 301 ja 2 hallinto- ja toimistotyöntekijää. Operatiivisen hoidon osastoilla on 109 sairaansijaa.