Avoimet tarjouspyynnöt

 

Tällä sivulla julkaistaan pääsääntöisesti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden toimesta kilpailutettavat hankinnat. 

Lisäksi hankinnoista ilmoitetaan 

- HILMA-ilmoituspalvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja 
- Tarjouspalvelu.fi / toimittajaportaalissa - linkki: toimittajaportaalin sivu

Tarjoajan tulee seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankkeesta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta sekä tarjoajan esittämistä lisäpyynnöistä.