Taidehankintojen portfoliohaku ratkennut

Julkaistu 21.12.2020 klo 10.30


Lapin keskussairaalan laajennushankkeen prosenttitaiteen portfoliohakuun saapui määräaikaan mennessä 64 hakemusta.

Portfoliohausta seuraavat taiteilijat pääsivät jatkoon:

Outi Pieski (Utsjoki)
Sauli Miettunen (Pello)
Antti Ylönen (Ii), Jussi Valtakari (Taivalkoski)
Reijo Hukkanen (Oulu)

Portfoliohaun tarkoituksena oli löytää visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia taiteilijoita. Ehdotuksista etsittiin sopivia tekijöitä rakennuksen käyttötarkoitus, arkkitehtuurin tyyli ja sairaalaympäristön luonne huomioiden.  Teoksen ja uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla.

Tiloissa on mahdollisuuksien mukaan käytetty puuta ja luonnonvaloa. Taiteilijoita kannustetaan erityisesti pohtimaan luonnonvalon sekä eri tarkastelusuuntien ja -korkeuksien mahdollisuuksia teoksen suunnittelussa.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen taiteenrahoitus tapahtuu prosenttiperiaatteella.  Kaikkiaan laajennushankkeen kustannusarviossa taidehankintoihin on varattu 500 000 euroa, joka vastaa 0,36 % hankkeen kokonaisbudjetista.  Taiteen edistämiskeskus Taike myönsi kesällä 2019 keskussairaalan laajennuksen taidehankintoihin 30 000 euron avustuksen.

Portfoliohaun arviointiryhmään kuuluivat:

Tarja Kainulainen-Liiti, ylihoitaja, Lapin sairaanhoitopiiri
Ilkka Salminen, pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA, Verstas Arkkitehdit Oy
Hilkka Liikkanen, johtaja, Rovaniemen taidemuseo, emerita
Tom Engblom, kuvanveistäjä, lehtori, Lapin yliopisto

Lisätietoja:

Tom Engblom
p. 050 546 9927
 

21.12.2020

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

2.11.2020 Tiedote

Lapin keskussairaalan laajennusosan taidehankinnat portfoliohaussa

Lapin keskussairaalan taidehankintojen portfoliohaku on suunnattu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa toimiville ammattitaitelijoille. Portfoliohaku päättyy 20.marraskuuta.

Taiteilijoita tai taideryhmiä haetaan kaksivaiheisella taidehaulla ideoimaan ja toteuttamaan taideteoksia keskussairaalan laajennusosien aula- ja taukotiloihin. Ensimmäisessä vaiheessa taiteilijat ja taiteelliset työryhmät voivat lähettää portfolionsa, jossa esittelevät aikaisempia teoksiaan. Portfolioiden perusteella valitaan 3-4 tekijää, joilta tilataan luonnokset.

Taideteosten toivotaan olevan elämyksellisiä ja oivaltavia, inhimillisyyttä viestiviä sekä rakennuksen käyttäjäryhmät ja käyttötarkoituksen huomioiva. Taideteosten ja uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa kokonaisuus, jonka osat täydentävät ja vahvistavat toisiaan kiinnostavalla tavalla.

Valitut taiteilijat tai taitelijaryhmät kutsutaan toimeksiantopalaveriin tammikuun alussa, teosehdotukset ja luonnokset esitellään hankintatyöryhmälle helmikuussa. Taitelijoiden työskentelyaika ajoittuu vuoden 2021 alkukuukausille.

Toteutettavat teokset hankitaan %-taiteen periaatteella uudisrakennuksen rakentamiskustannuksista. Portfoliohaussa taiteen kokonaisbudjetiksi on määritetty 215 000 euroa.

Lapin keskussairaalan ensimmäisessä laajennusvaiheessa rakennetaan uudet tilat muun muassa päivystykselle, leikkaussaleille, sairaala-apteekille ja psykiatrian vuodeosastoille ja ne saadaan käyttöön vuonna 2023.

Laajennushankkeen arkkitehtikilpailun voitti Verstas arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ITU, jonka Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön koko laajennushankkeen nimeksi (ITU2022). Inhimillisesti Tehokas Uusi sairaala asettaa erityishuomion potilaan hyvinvointiin ja tilojen valoisuuteen sekä viihtyvyyteen.

Linkki: pdfTaidehankintojen portfoliohaku 2.-20.11.2020

Lisätietoja:

Tom Engblom (portfoliohaku)
taidekoordinaattori
p. 050 546 9927
tom.engblom@ulapland.fi

Janne Keskinarkaus (LKS-laajennushanke)
projektinjohtaja
LKS-laajennushanke
p. 040 630 1109

Taukotila, johon tulee keskussairaalan laajennuksen taidehankintoja