Terveyskylän marraskuun tietoisku: Vertaistalo tarjoaa vertaistukea sairastuneelle ja hänen läheisilleen

Julkaistu 14.11.2022 klo 13.25

Kun ihminen sairastuu, on sairastujan sekä hänen läheistensä tiedonjano suuri. Terveydenhuollon ammattilaisilta ja kirjallisuudesta saa paljon tietoa, mutta tärkeänä tiedonlähteenä ja myös tukena voivat olla toiset saman kokeneet ihmiset. Sairastuneelle on tärkeää kuulla, miten sairastuminen vaikuttaa käytännössä hänen elämäänsä.

Terveyskylä.fi sivustolta löytyvä Vertaistalo auttaa löytämään vertaistukea sekä luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalossa kerrotaan, mitä vertaistuki on ja tuen eri muodoista. Vertaistalo kerää myös yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen, jota voit etsiä hakukoneesta.

Kutsu meidät esittelemään Terveyskylän tai Mielenterveystalon verkkopalvelua yksikköösi (esim. osastotunnille tai henkilökuntaryhmään) tai Lapin alueella oleviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä muihin organisaatioihin.
 

Anne Kellokumpu 
Projektipäällikkö
Terveyskylä  
p. 040 655 4973   

Tanja Sälevä
Suunnittelija
Mielenterveystalon alueellinen koordinaattori
p. 040 662 3770
Terveyskylä.fi logo. Mielenterveystalo-logo- 200 huhtikuu 2022