Yhteystiedot ja toimipaikat

Hallintokeskus

p. (016) 3281 ma-pe 8.00 - 15.45
fax (016) 328 2029
Katuosoite: Porokatu 39 A-C
Postiosoite: PL 8041, 96101 Rovaniemi
kirjaamo: kirjaamo(at)lshp.fi
- Tietosuojariskien vuoksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei käsittele salassapidettäviä potilastietoja sähköpostitse.
- Sairauden hoitoa, terveydentilaa tai muuta niihin rinnastettavaa koskevissa asioissa tulee ottaa puhelimitse yhteyttä hoitavaan yksikköön.

- Keskushallinto
- Talouspalvelut
- Henkilöstöpalvelut
- Kehittäminen ja hankkeet
- Tietohallinto
- Osa asiakas- ja toimistopalvelu Sihtekistä

Lapin keskussairaala

p. (016) 3281 ma-pe 7.30 - 17.00
fax (016) 328 2029
Katuosoite: Ounasrinteentie 22, Rovaniemi
Postiosoite: PL 8041, 96101 Rovaniemi

- Kaikki somaattinen erikoissairaanhoito
- Päivystys
- Lasten psykiatrinen osasto
- Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
- Sairaanhoidolliset tukipalvelut
- Tukipalvelut

VILKKA

p. (016) 3281 ma-pe 7.30 - 17.00
fax (016) 328 2029
Katuosoite: Porokatu 32, Rovaniemi
Postiosoite: PL 8041, 96101 Rovaniemi

- Munuaisyksikkö (dialyysi, poliklinikka)
- Reumapoliklinikka
- Ravitsemusterapeutti Selkälä
- Psykiatrian akuuttitiimi
- Lastenpsykiatrian yksikkö (poliklinikka ja osasto)
- Nuorisopsykiatrian yksikkö (poliklinikka ja osasto)
- ITU 2022-Laajennushanke

Psykiatrian klinikka / Muurola

p. (016) 3281 ma-pe 7.30 - 17.00
fax (016) 328 8429
Katu- ja postiosoite: Totontie 9, 97140 Muurola

- Aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoito / osastot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoito
Katuosoite: Valtakatu 11

- aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoitopalvelut

Ensihoitokeskus
Katuosoite: Rantavitikantie 33, 4.krs, 96300 Rovaniemi

- Ensihoidon tilannekeskus
- Kenttäjohtajat ja ensihoitopäällikkö
- Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja