Lomakkeita

 

Tiedote 4.10.2021: Potilaat ja asiakkaat voivat lähettää Lapin sairaanhoitopiiriin nyt myös sähköisiä tietopyyntölomakkeita ja tehdä muistutuksen sähköisesti (linkki avautuu toiselle sivulle)

Sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön seuraavat sähköiset lomakkeet:
Muistutuksen tekeminen, rekisteritietojen tarkastus-, oikaisu- ja täydennyspyynnöt, lokitietopyyntö ja potilasasiakirjatilaus.
Lomakkeiden välitykseen käytetään Suomi.fi Viestit-palvelua. Tunnistaudu palveluun aina itsenäsi, vaikka asioisit toisen henkilön puolesta. Nopeuttaaksesi asian käsittelyä, huomioi mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeeseen.

Muistutuslomake
Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, on teillä oikeus tehdä muistutus yksikön terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle.

Sähköinen asiointi: Muistutuksen tekeminen (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Muistutuslomake (linkki avautuu kirjeitse/sähköpostitse lähetevälle lomakkeelle)
 

Potilasasiakirjojen tilaus potilaskertomuskeskuksesta
Sähköinen asiointi: Potilasasikirjatilaus (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Potilasasiakirjatilaus (linkki avautuu kirjeitse/sähköpostitse lähetevälle lomakkeelle)
 

Lokitietopyyntö
Lokitietojen tarkastusohje potilaalle/asiakkaalle

Sähköinen asiointi: Lokitetopyyntö (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Logitietopyynto (linkki avautuu kirjeitse/sähköpostitse lähetevälle lomakkeelle)
 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Voit pyytää tällä lomakkeella Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen tarkastusta tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Sähköinen asiointi: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
(linkki avautuu kirjeitse/sähköpostitse lähetevälle lomakkeelle)
 

Rekisteritietojen oikaisu- / täydennyspyyntö
Voit pyytää tällä lomakkeella Lapin sairaanhoitopiiriltä omien tai huollettavasti/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen oikaisua tai täydennystä tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Sähköinen asiointi: Rekisteritietojen oikaisu- ja täydennyspyyntö (linkki avautuu sähköiselle lomakkeelle)

Rekisteritietojen oikaisu- ja täydennyspyyntö (linkki avautuu kirjeitse/sähköpostitse lähetevälle lomakkeelle)
 

Korvaushakemus
Korvaushakemus koskien hoidon aikana kadonnutta/rikkoutunutta omaisuutta tai aiheutunutta muuta vahinkoa tai kuluerää
Korvaushakemuslomake
 

Potilaan / Omaisen vaaratilanneilmoitus

Hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen

Radiologisten cd-tallenteiden tilaus

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

 

Tietosuojaseloste webropol