Sairaanhoitopalvelut

Sairaanhoitopiirin palveluja tuottavat tulosalueet ja tulosyksiköt
 

Medisiinisen hoidon tulosalue 

 • Sisätaudit ja ihotaudit
 • Keuhkosairaudet
 • Neurologia ja kliininen neurofysiologia
 • Fysiatria
 • Kuntoutustutkimus
   

Operatiivisen hoidon tulosalue 

 • Kirurgia
 • Naistentaudit ja synnytykset
 • Silmäsairaudet
 • Korva-, nenä- ja kurkkusairaudet
 • Suusairaudet
 • Lastensairaudet
 • Syöpätaudit
 • Toimenpideyksikkö
   

Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue

 • Päivystys
 • Ensihoito
   

Psykiatrisen hoidon tulosalue

 • Nopeat mielenterveyspalvelut ja konsultaatiot
 • Psykiatrinen avohoito
 • Psykiatrinen sairaalahoito
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
   

Sairaanhoidollisten tukipalvelujen tulosalue

 • Patologia
 • Kuvantaminen/Radiologia
 • Apteekki
 • Potilaskertomuskeskus
 • Asiakas- ja toimistopalvelut (Sihtekki)
 •  Välinehuolto
 •  Rekrytointiyksikkö
   

Tukipalvelujen tulosalue

 • Talous- ja henkilöstöpalvelut
 • Ravintopalvelut
 • Puhtaus- ja huoltopalvelut
 • Tekniset palvelut
 • Logistiikka- ja materiaalipalvelut
   

Keskushallinnon tulosalue

 • Hallintokeskus
 • Tieke-yksikkö (tietohallinto ja kehittäminen) 
 • Perusterveydenhuollon yksikkö
 • Luottamushenkilöhallinto
   

Perusterveydenhuollon tulosalue
(Muonio-Enontekiö)

 • Avohoito
 • Vuodeosastohoito
 • Suun terveydenhuolto
 • Sairaanhoidolliset tukipalvelut
 • Hallinto ja huolto