Laplandentry - Covid-19

Davvisámi English Norsk
Svenska По-русски  

 

Maahantulon vaatimukset ja maahantulijoiden koronatestaukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella 26.7.2021 alkaen

 

26.7.2021 alkaen terveysviranomaiset vastaavat tartuntataudin (Covid-19) torjuntatoimista rajoilla. Rajaviranomaiset antavat kuntien terveysviranomaisille virka-apua ja tarkastavat koronatodistuksia sekä ohjaavat tarvittaviin testeihin.

Ulkorajoilta (Venäjän maarajat ja lentokentät) Suomeen saavuttaessa Rajaviranomaiset arvioivat ensin Valtioneuvoston päätösten mukaiset maahantulon edellytykset ja mikäli ne täyttyvät, toimitaan tartuntatautilain koronaturvallisuuteen liittyvien määräysten ja Lapin sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan. Tarkemmin maahantulonedellytyksistä kerrotaan https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 

Tarkista tältä sivustolta tarvitseeko sinun hakeutua koronatestaukseen. Mikäli sinun tulee käydä testauksessa, syötä tietosi Lapin sairaanhoitopiirin Laplandentry-järjestelmään valitsemalla alla olevista linkeistä rajanylityspiste, jonka kautta saavut Suomeen.

Huomioi, että tartuntatautilain mukaan olet itse vastuussa osallistua velvollisuutesi mukaisiin testeihin ja mikäli et näin toimi, sinulle voidaan määrätä sakkorangaistus velvollisuutesi laiminlyönnistä.
 

Raja-asema
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Lentoasema    
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  

 

Ruotsista saapuvat

Välttääksesi pakollisiin testeihin osallistumisen sinulla tulee olla todistus:

Mikäli olet saanut vain yhden rokotteen:

 • Sinun tulee hakeutua aikaisintaan 72 tunnin ja viimeistään 120 tunnin kuluessa oleskelukuntasi koronanäytteenottoon ja vältettävä kontakteja kunnes saat vastauksen negatiivisesta tuloksesta.

Mikäli et ole saanut rokotteita, eikä sinulla ole todistusta sairastetusta koronavirustaudista:

 • Sinun tulee osallistua rajalla järjestettyyn testiin tai mikäli rajalla ei ole testimahdollisuutta, hakeutua 24 tunnin kuluessa oleskelukuntasi koronatestiin, sekä lisäksi hakeutua aikaisintaan 72 tunnin ja viimeistään 120 tunnin kuluessa oleskelukuntasi koronanäytteenottoon ja vältettävä kontakteja kunnes saat vastauksen negatiivisesta tuloksesta.

 

Pohjois-Norjan kunnista saapuvat

Sinun ei tarvitse esittää todistuksia eikä osallistua testeihin.

Mikäli tunnet vähänkään infektio-oireita, hakeudu herkästi oleskelukuntasi koronanäytteenottoon.

 

Jonojen lyhentämiseksi kaikkien matkustajien kannattaa ennen rajanylityspaikalle saapumista

 • Varata tarvittavat matkustusasiakirjat ja todistukset valmiiksi esille,
 • Henkilöt, joiden tulee käydä koronatestauksessa, tulee täyttää tarvittavat tiedot Lapin sairaanhoitopiirin sähköiseen järjestelmään (tällä sivulla oleva taulukko) ja
 • Ladata matkapuhelimeen EU:n digitaalinen koronatodistus (saatavilla Omakannassa). Todistuksen paperinen versio on hyvä ottaa varmuuden vuoksi mukaan.

Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle ympäri vuorokauden ja Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion rajanylityspaikat klo 7.00–21.00.

 

Linkkejä:

 

Davvisámi

 

Riikiiboahtima eavttut áigemearis 12.7.–25.7.2021, riikiibohttiid dearvvašvuođa dárkkisteapmi sihke koronadeasttat Sámi (Lappi) buohccedikšunbiirre viidodagas

Ođđa njoammudávdaláhka bođii vuoibmái mánnodaga 12.7.2021. Stáhtaráđđi lea mearridan joatkit sisrádjebearráigeahču 25.7.2021 rádjái, man maŋŋel dat nohká. Supmii boađidettiin Rádjeeiseválddit árvvoštallet vuohččan eavttuid Stáhtaráđi mearrádusaid mielde ja juos dat divvet, de bargojuvvo njoammudávdalága koronadorvvolašvuođa mearrádusaid ja Sámi (Lappi) buohccedikšunbiirre rávvagiid mielde.

Rádjerasttildanbáikkiin rádjeeiseválddit dahket rádjedárkkistemiid ja dearvvašvuođa eiseválddit dearvvašvuođa dárkkistemiid. Rádjerasttildanbáikkiin, main eai dahkkojuvvo dearvvašvuođa dárkkisteamit, rádjeeiseválddiid ovddasvástádus lea dárbbu mielde oahpistit rádjerasttildeddjiid dearvvašvuođa dárkkistemiid. Rádjedárkkisteamit leat buohkaide bákkolaččat.

Ovddasvástádus duođaštusain ja lága geatnegahttin destii ohcaleamis lea vuosttažettiin riikiiboahttis.

Riikiiboahtima eavttut sisrádjejohtolagas, dehege gii sáhttá boahtit riikii

Sisrádjebearráigeahču joatkahuvadettiin 12.–25.7. riikiiboahtin Supmii Ruoŧas ja Norggas lea lobálaš olbmui, geas lea:

 • Duođaštus unnimusat 14 jándora ovdal Supmii boahtima ožžojuvvon dohkálaš Covid-19 boahkuhanráiddus dehe
 • Doaktárduođaštus vuollái guhtta mánu dás ovdal buhccojuvvon Covid-19 -dávddas

Negatiivvalaš deastaboađus dehe duođaštus vuosttaš boahkuhanaddosis ii atte vuoigatvuođa mange olgoriikka riikkavuloža riikiiboahtimii. 

Riikiiboahtima eavttut ollašuvvet maid go riikiiboahtima sivvan lea:

 • Máhccan Supmii dehe máhccan eará EU- ja Schengen-riikkaide Suoma bakte dehe
 • Bargomátki ja eará vealtameahttun sivat, omd. bearašáššit ja johtin Suoma ja Norgga gaskasaš eananrájis rádjeservošiid gaskka

Dárkileappot muitaluvvo https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Suoma riikkavuloš beassá boahtit álohii riikii rádjerasttildanbáikkiid rabasáiggiid mielde. Maiddái su gusket njoammudávdalága gáibádusat duođaštusain dehe deasttain.

Ráidduid garvima várás mátkkošteaddjit galget ovdal rádjerasttildanbáikái boahtima

 • Várret dárbbašlaš mátkkoštanáššegirjjiid ja duođaštusaid válmmasin čájeheami várás,
 • Deavdit dearvvašvuođa dárkkisteamis dárbbašlaš dieđuid Sámi buohccedikšunbiirre (SBDB) šleađgavuogádahkii (Laplandentry) ja
 • Láddet mátketelefovdnii EU digitálalaš koronaduođaštusa (oažžunsajis Omakantas, sámás Iežasvuorká). Duođaštusa báberveršuvnna gánnáha váldit mielde sihkarvuođa dihte.


Suoma ja Norgga gaskasaš eananráji rádjarasttildanbáikkit leat rabas persovdnajohtolahkii d. 9.00–21.00 ja Suoma ja Ruoŧa gaskasaš eananrájis Gárasavvona, Kolari, Muoná, Pello ja Badjedurdnosa rádjarasttildanbáikkit d. 7.00–21.00.

Atte ovdadieđuid nu ahte válljet vulobeale liŋkkain riikiiboahtinčuoggá, man bakte boađát Supmii:

Gárasavvon Kolari Pello
Gáregasnjárga Muoná Rájijovsset
Gilbbesjávri Njuorggán Salla
Geađgeluoppal Njávdán Ohcejohka

Liŋka: Sámi (Lappi) viidodaga dearvvašvuođa dárkkisteami čuoggát ja destenčuoggát

 

Riikiiboahtineavttuid deavdi riikiibohttiid koronadestengeavat 12.7. rájes
Jagi 2005 dehe dan ovdal riegádan olgoriikka olbmos, gii ii orru fásta Suomas, ferte leat mielde luohtehahtti duođaštus juoga čuovvovaččain:  

 

1. unnimusat 14 jándora ovdal Supmii boahtima ožžojuvvon dievas Covid-19 boahkuhanráiddus

2. vuollái guhtta mánu buhccojuvvon laboratorias sihkkarastojuvvon koronavirusdávddas Covid-19 -infekšuvnnas

3. negatiivvalaš deastaboađus eanemusat 72 diimmu ovdal Supmii boahtima váldojuvvon koronavirusdeasttas dehe ovtta koronaboahkuheami unnimusat 14 jándora ovdal riikiiboahtima

LIŊKA: Dohkálaš boahkuhanbuktagat (suomagillii)

Juos olbmos lea čuoggáin 1 dehe 2 namuhuvvon duođaštus, de son ii dárbbaš oassálastit koronadestii ráji nalde dehe dan maŋŋel. Juos olbmos lea čuoggás 3 namuhuvvon duođaštus, de rádjedeasta ii dahkkojuvvo, muhto olmmoš ferte ohcalit destii 3-5 jándora geahčen riikiiboahtimis. Dan rádjái riikiiboahtti galgá garvit dušši kontávttaid, bissut ruovttus dehe idjadansajis. Destii ohcaluvvo orodanbáikegottis ja ohcaleami ovddasvástádus lea lága mielde riikiiboahttis alddis.

LIŊKA: Sámi (Lappi) viidodaga dearvvašvuođa dárkkisteami čuoggát ja destenčuoggát

Juos Supmii boahtti olbmos ii leat čájehit mihkkege bajábealde namuhuvvon duođaštusain, de son galgá mannat deasttas juogo a) ráji nalde, juos gielda lea ordnen destema dohko dehe b) dakkaviđe ja goitge maŋemusat 24 diimmu siste eará sajis. Dasa lassin olmmoš ferte mannat deasttas 3–5 jándora siste riikiiboahtimis. Dát deasttat lea riikiiboahttái nuvttá.

Koronadestii oassálastin lea riikiiboahttái bákkolaš njoammudávdalága vuođul. Dievasahkásaš, guhte suostá geatnegasvuođa oassálastit covid-19-destii, sáhttá dubmejuvvot sáhkuide.

Čuovvovaš riikiiboahttit eai dárbbaš čájehit duođaštusa dehe oassálastit koronadestii:

 • Riikiiboahtti lea riegádan jagi 2005 dehe dan maŋŋel
 • Riikiiboahtti bargá gálvojohtolaga fievrridan- ja logistihkkabargoveagas ja ollašuhttá bargogohččosa
 • Riikiiboahtti lea sápmelaš ja rasttilda ráji sámi ealáhusa dehe kultuvrrain bargama dihte sápmelaččaid ruovttuguovllus
 • Riikiiboahtti mátkkošta girdijohtolagas iige vuolgge girdistašuvnnas
 • Riikiiboahtti, gean riikiiboahtima ágga lea fáhkkatlaš dearvvašvuođa dehe dorvvolašvuođa uhkideaddji servodaga infrastruktuvrii čuohcci vára duostun
 • Persovnnalaš duohtatmeahttunvuođa návddašit olgoválddiid ovddastagaid dehe riikkaidgaskasaš stáhtaidgaskasaš organisašuvnnaid lahtut, sin bearašlahtut ja eará sadjái Supmii akkrediterejuvvon diplomáhtta- dehe virgebássa eaiggádat go sii johtet Suoma bakte virgesadjáseaset dehe ruovttueatnamii


Čuovvovaš joavkku buohta rávvagat virttásnuvvet lagasáiggiid: olbmot, geat bohtet Supmii Norgga Omasvuonas, Gáivuonas, Ráissas, Guovdageainnu, Kárášjoga, Deanu, Unjárgga ja Mátta-Várjjaga gielddain.

Eiseválddit ávžžuhit riikkavuložiid doahttalit earenoamáš várrugasvuođa mátkkoštettiin EU- ja Schengen-guvlui ja garvit ein dárbbašmeahttun mátkkošteami EU- ja Schengen-guovlluid olggobeallái, spiehkastahkan riikkat, maid oasis ráđđehus lea sihkkon riikiiboahtima ráddjehusaid.

 

English


Conditions of entry for the period 12–25 July 2021, coronavirus health examinations and testing for people entering the country in the Lapland Hospital District

The new Communicable Diseases Act comes into force on Monday 12 July 2021, the Government has decided to extend internal border controls through to 25 July 2021, after which they will expire. Upon arrival in Finland, the border authorities first assess the conditions for entry according to the decisions of the Government and if these conditions are met, the coronavirus provisions stated in the Communicable Diseases Act shall be applied as well as the instructions issued by the Lapland Hospital District.

At border crossing points, border authorities carry out border checks and health examinations are carried out by the health authorities. At border crossing points where no health examinations are carried out, border authorities shall be responsible for directing people to take a coronavirus test where necessary. Border controls are mandatory for all who intend to cross the border.

Responsibility for producing coronavirus certificates upon request and for taking a coronavirus test as required by law lies primarily with the person entering the country.

The conditions for entering the country in internal border travel, i.e. who can enter the country

With internal border controls continuing during the period 12–25 July, entry into Finland from Sweden and Norway is allowed for a person who has:

 • a certificate verifying that the person intending to enter Finland has received the full COVID-19 vaccine series at least 14 days prior to arrival in Finland, or
 • a medical certificate verifying that the person intending to enter Finland has had the COVID-19 virus within the last six months.

A negative test result certificate or certificate of having received the first vaccine dose does not justify the entry of any foreign citizen into Finland.

Entering the country is permitted also when the reason of entry is:

 • return to Finland or return to another EU and Schengen nation via Finland, or
 • work-related travel and other necessary reasons e.g. family matters and transport at the land border between Finland and Norway between the border communities.

More information about conditions of entry: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

Finnish citizens are permitted to enter the country at any time within the boarder crossing points opening hours. Citizens also must meet the requirements of the Communicable Diseases Act about certificates and testing.

In order to avoid queues, before arriving at the border crossing point, all travellers are required to

 • make available the necessary travel documents and certificates ready to show at the border,
 • complete the information required for the health examination in the electronic system of the Lapland Hospital District (LSHP) (www.Laplandentry.fi), and
 • download the EU’s digital coronavirus certificate (available from the Omakanta service) on their mobile phone. The paper version of the certificate should also be included as a precaution.


The inland border crossing points between Finland and Norway are open to passenger traffic between 9 a.m. and 9 p.m., and the land border between Finland and Sweden is open between 7 a.m. and 9 p.m. at the border crossing points of Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello and Ylitornio.

Please enter your pre-information by selecting the point of entry into Finland you are using from the links below:

Border station
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Airport
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


Coronavirus testing policy for people intending to cross the national border who meet the eligibility requirements, starting on 12 July

A foreigner born in 2005 or earlier and who is not permanently resident in Finland must carry a reliable certificate of one of the following:

1. A certificate verifying that the person has received the full coronavirus vaccine series at least 14 days prior to arrival in Finland

2. A laboratory certificate verifying that the person has had the coronavirus infection within the past six (6) months

3. A certificate verifying that the person has produced a negative coronavirus test result not more than 72 hours prior to arrival in Finland or a certificate verifying that this person has received at least the first vaccine dose at least two weeks prior to entering Finland

Which vaccines are accepted at the points of entry into the country?

If a person holds a certificate mentioned in points 1 or 2 above, he or she shall not be required to take a coronavirus test at the border or after arrival. If the person only holds the certificate mentioned in point 3, no border test shall be carried out, but the person shall take a coronavirus test within three to five days of arriving in the country. Until that time, the person entering the country must avoid all unnecessary contact with others and stay at home or in the accommodation. The coronavirus test shall be taken at the place of residence and in accordance with the law, the person entering the country is legally responsible for taking a coronavirus test.

If a person arriving in Finland has no certificate of any of the above, he or she must take a coronavirus test, either (a) at the border, if the municipality has arranged the test at the border crossing point, or (b) immediately, or at the latest within 24 hours elsewhere. In addition, the person entering the country must take a coronavirus test within three to five (3–5) days of arrival. These tests are free of charge for the person entering the country.

Link: The health examination and testing points in the Lapland region

In accordance with the Communicable Diseases Act of Finland, anyone entering the country must take a coronavirus test. An adult who fails to take the compulsory coronavirus (COVID-19) test will issued a fine.

The following people intending to enter the country shall not be required to present a certificate or take a coronavirus test:

 • The person entering the country was born in 2005 or later. 
 • The person entering the country works with freight transportation or is a logistics employee and is conducting a work-related task. 
 • The person entering the country is an indigenous Sámi and is crossing the border for engaging in Sámi livelihoods or culture within the Sámi Homeland,
 • The person entering the country is travelling in a transit flight and does not leave the airport
 • The reason for the person entering the country is the prevention of a sudden threat to health and safety of society’s infrastructure
 • Personal immunity held by members of foreign delegations or international intergovernmental organisations, their family members, and holders of diplomatic or service passports accredited to countries other than Finland when passing through Finland to their place of employment or home country

For the next group, guidance will be specified in the near future: persons who arrive in Finland from the Norwegian municipalities of Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby, and Sør-Varanger.

The authorities recommend that citizens exercise particular caution when travelling to the EU and Schengen areas and continue to avoid unnecessary travel outside the EU and Schengen areas, with the exception of countries where the government has lifted its restrictions for entering the country.

Link: The health examination and testing points in the Lapland region

 

Norsk

 

Innreisevilkår for perioden 12.–25. juli 2021, helseinspeksjoner og testing for innreisende til Lappland sykehusdistrikt.

 

Den nye regionale smittevernloven trer i kraft mandag 12. juli 2021, da regjeringen har besluttet å forlenge den interne grensekontrollen til 25. juli 2021, og den vil deretter avvikles. Ved ankomst i Finland, vil grensemyndighetene først vurdere forholdene for innreise i samsvar med regjeringens vedtak. Vedtakene om koronaviruset i den regionale smittevernloven skal tas i bruk, samt instrukser utstedt av Lappland sykehusdistrikt.

Ved grenseovergangene er det grensemyndighetene som gjennomfører grensekontroller og helsemyndighetene som gjennomfører helsekontroller. Ved grenseoverganger der det ikke gjennomføres helsekontroller, har grensemyndighetene ansvaret for å videreformidle informasjon om testing til innreisende, om nødvendig. Grensekontroll er obligatoriske for alle.

Ansvaret for sertifikater og søknad om lovpålagt test er først og fremst den innreisende sitt ansvar.

 

Innreisebetingelser i intern grensetrafikk, dvs. hvem som kan komme inn i landet

Ettersom de interne grensekontrollene fortsetter i perioden 12.–25. juli, er innreise til Finland fra Sverige og Norge tillatt for person som har:

 • Sertifikat som bekrefter at personen som ankommer Finland er fullvaksinert mot COVID-19 minst 14 dager før ankomst i Finland, eller
 • legeattest som bekrefter at personen som ankommer Finland har fått påvist COVID-19 i løpet av de siste 6 månedene.

Et sertifikat med negativt testresultat, eller sertifikat som viser at personen har fått første vaksinedose, gir ikke utenlandske statsborgere rett til innreise.

 

Innreise til landet er også tillatt når årsaken til innreisen er:

 • Retur til Finland eller retur til et annet EU-/Schengen-land via Finland, eller
 • arbeidsrelatert reise eller andre nødvendige årsaker, f.eks. familierelaterte årsaker eller transport mellom grensesamfunn ved landegrensen til Finland og Norge.

Her finner du mer informasjon om innreisekrav: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 

 

Finske statsborgere kan reise inn til landet når som helst innenfor åpningstidene til grenseovergangene.  Statsborgere er også underlagt smittevernlovens krav om sertifikat og tester.

 

For å unngå kø må alle passasjerer gjøre følgende før de ankommer grenseovergangene

 • Ha alle nødvendige reisedokumenter og sertifikater tilgjengelige,
 • fylle ut nødvendig informasjonen som for helsekontrollen i det elektroniske systemet til Lapplands sykehusdistrikt (LSHP) (www.laplandentry.fi), og
 • laste ned et digitalt EU-koronasertifikat på mobiltelefonen sin (tilgjengelig i Omakanta). For sikkerhetsskyld anbefaler vi også å medbringe en papirversjon av sertifikatet.

 

Grenseovergangene mellom Finland og Norge er åpne for passasjertrafikk fra kl. 09:00 til 21:00, og landegrensen mellom Sverige og Finland er åpen mellom 07:00 og 21:00 ved grenseovergangene Karesuando, Kolari, Muonio, Pello og Övertorneå.

Send inn forhåndsopplysningene ved å velge ankomststed i Finland.

Grensestasjon
Karesuando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flyplass
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  

 

Lenke: Teststasjoner for innreisende

Testprosedyre for innreisende som oppfyller innreisekravene fra 12.7

En utenlandsk statsborger født i 2005 eller tidligere som ikke har fast bosted i Finland må ha ett av følgende pålitelige sertifikat:

1. Et sertifikat som bekrefter at personen er fullvaksinert mot COVID-19 minst 14 dager før ankomst i Finland.

2. Et laboratoriesertifikat som bekrefter at personen har hatt COVID-19 for mindre enn seks måneder siden

3. En negativ koronatest tatt innen 72 timer før ankomst i Finland, eller sertifikat som bekrefter at første vaksinedose ble tatt minst 2 uker før ankomst.

Dersom en person har sertifikatet nevnt i punkt 1 eller 2, trenger de ikke ta koronatest på grensen. Hvis personen kun har sertifikatet nevnt i punkt 3, skal ikke grensetesten gjennomføres, men personen skal søke om prøven 3–5 dager etter innreise. Inntil da må den innreisende unngå unødvendig kontakt og oppholde seg hjemme eller i boligen. Søkeren skal befinne seg på egnet oppholdssted og det er den innreisende sitt ansvar å søke.

Hvis en person som ankommer Finland ikke har noen av sertifikatene nevnt ovenfor, må han eller hun ta prøven enten a) ved grensen dersom kommunen har arrangert testing der, eller b) umiddelbart og senest innen 24 timer et annet sted. I tillegg må personen testes på nytt 3–5 dager etter innreise. Disse testene er gratis for den reisende.

I henhold til smittevernloven må alle innreisende teste seg for COVID-19.  Dette er obligatorisk, og brudd på smittevernloven kan medføre bøteleggelse.

 

Følgende utenlandske statsborgere er ikke pålagt fremvisning av koronasertifikat eller koronatest

 • Personen som ankommer landet var født i 2005 eller senere. 
 • Personen som ankommer landet jobber med godstransport eller er logistikkpersonell og utfører en arbeidsrelatert oppgave. 
 • Personen som ankommer landet er samisk og krysser landegrensene som følge av samenes levebrød og kulturelle aktiviteter i det samiske hjemlandet.
 • Personen som ankommer landet reiser med fly og forlater ikke flyplassen
 • Personen reiser inn i landet for å hindre en plutselig risiko for samfunnets infrastruktur som truer helse eller sikkerhet
 • Personlig immunitet for medlemmer av utenlandske delegasjoner eller internasjonale mellomstatlige organisasjoner, deres familiemedlemmer og innehavere av diplomatiske eller tjenestepass akkreditert utenfor Finland når de passerer Finland på vei til deres kontorer eller opprinnelsesland.

Reiseråd for følgende grupper revideres i nærmeste fremtid: personer som ankommer Finland fra kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger.

Myndighetene anbefaler at borgere er ekstra forsiktige når de reiser til EU- og Schengen-området, og unngår ytterligere unødvendige reiser utenfor EU- og Schengen-området, med unntak av land der regjeringen har opphevet innreiserestriksjonene.

Lenke: Teststasjoner for innreisende

 

Svenska

 

Förutsättningar för inresa 12.7-25.7.2021, de inresande resenärernas coronahälsoinspektioner samt testning på Lapplands sjukvårdsdistrikts område

 

Den nya lagen om smittsamma sjukdomar träder i kraft måndagen 12.7.2021. Statsrådet har beslutat att förtsatta övervaka de inre gränserna till 25.7.2021 varefter det upphör. När man anländer till Finland bedömer Gränsmyndigheterna först om förutsättningarna för inresa enligt Statsrådets beslut uppfylls och om de uppfylls, agerar man enligt bestämmelserna angående coronasäkerhet i lagen om smittsamma sjukdomar och anvisningen enligt Lapplands sjukvårdsdistrikt.

På gränsövergångsställen gör gränsmyndigheterna gränskontroller och hälsomyndigheterna gör hälsoinspektioner. På de gränsövergångsställen där man inte gör hälsoinspektioner, ansvarar gränsmyndigheterna för att vid behov handleda gränsöverskridande resenärer till coronaprovtagning. Gränskontroller är obligatoriska för alla.

Ansvaret för intygen och att söka sig till testet som lagen förpliktar ligger i första hand hos inresanden.

Förutsättningar för att komma in i landet vid de inre gränserna, alltså vem kan komma in i landet

När bevakningen av de inre gränserna fortsätter 12–25.7 är inresa från Sverige och Norge till Finland tillåtet för en person som har:

 • Intyg över en godkänd Covid-19-vaccinationsserie som man har fått minst 14 dygn innan man kommit till Finland eller
 • Läkarintyg över en Covid-19-sjukdom som man varit sjuk i inom de senaste sex månaderna.

Ett negativt testresultat eller intyg över den första vaccinationsdosen berättigar ingen medborgare att komma in i landet oavsett medborgarskap.

 

Förutsättningar för att komma in i landet uppfylls också när orsaken är:

 • Återkomst till Finland eller återkomst till övriga EU- och Schengenländer via Finland eller
 • arbetsresa och andra nödvändiga skäl t.ex. familjeärenden och trafik på landsgränsen mellan Finland och Norge för dem som bor på gränsorterna.

Noggrannare om förutsättningar för att komma in i landet ges https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona

 

Finska medborgare får alltid komma in i landet enligt gränsövergånsställens öppettider. Även hen berörs kraven av intyg och test enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

 

För att undvika köer ska alla resenärer innan de kommer till gränsövergångsstället

 • Ta fram alla nödvändiga resehandlingar och intyg,
 • fylla i informationen som behövs i hälsoinspektionen. Informationen fylls i Lapplands sjukvårdsdistrikts elektroniska system (www.Laplandentry.fi) och
 • ladda ner EU:s digitala coronaintyg (tillgänglig på Omakanta) i sin telefon. Intygets pappersversion är bra att ha med sig för säkerhets skull.

Gränsövergångsställen på landsgränsen mellan Finland och Norge är öppna för persontrafik kl. 9.00–21.00 och på landsgränsen mellan Finland och Sverige i Kaaresuvanto, Kolari, Muonio, Pello och Ylitornio kl. 7.00–21.00.

Ange förhandsuppgifterna genom att välja ankomstpunkten som du använder för att komma till Finland.

Gränsstation
Karesuvando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flygplats
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  

 

Länk: Platser för coronaprovtagning för inresande

Praxis för hur man gör coronatest för de inresande som uppfyller förutsättningar för att resa in i landet. Praxis träder i kraft 12.7

En utlänning född år 2005 eller tidigare som inte permanent bor i Finland ska ha med sig ett tillförlitligt intyg över något av följande:

1. En coronavirusvaccinationsserie som man har fått minst 14 dygn innan man kommit till Finland

2. En laboratoriebekräftad coronavirussjukdom man varit sjuk i inom 6 månader

3. Ett negativt coronatest högst 72 timmar innan man kommit till Finland eller första vaccinationsdos som man fått minst två veckor innan man kommit till landet.

Vilka vaccinpreparat godkänns vid inresepunkterna?

Om personen har ett intyg nämnt i punkterna 1 eller 2, behöver hen inte delta i coronavirustest på gränsen eller därefter. Om personen enbart har ett intyg nämnt i punkt 3, görs inget gränstest, men personen ska söka sig till test 3–5 dygn efter man kommit in i landet. Ända till det ska inresanden undvika onödiga kontakter och hålla sig hemma eller i logi. Till testet söker man sig i den orten man befinner sig och enligt lagen ska inresanden själv ansvara för att söka sig till test.

Om personen som kommer till Finland inte har att uppvisa något av de ovannämnda intygen, ska hen gå på test antingen a) på gränsen om kommunen organiserat testning där eller b) omedelbart och ändå senast inom 24 timmar på ett annat ställe. Dessutom ska personen gå på test 3-5 dygn efter att ha kommit in i landet. Dessa test är kostnadsfria för inresanden.

Att delta i coronatest är obligatoriskt för inresanden enligt lagen om smittsamma sjukdomar. En myndig person som försummar skyldigheten att delta i covid-19-test, kan bötfällas.

Följande resenärer som kommer till Finland behöver inte uppvisa intyg eller delta i coronatest.

 • Inresanden är född år 2005 eller senare.
 • Inresanden arbetar i godstrafik inom transport- och logistikpersonal och utför arbetsutgift.
 • Inresanden är same och överskrider gränsen för att idka samisk näring eller kultur på samernas hembygdsområde.
 • Inresanden reser i flygtrafik och lämnar inte flygplatsen
 • Inreserande vars grund för inresa är att avvärja en plötslig fara som riktar sig mot samhällets infrastruktur och hotar hälsa eller säkerhet
 • Personer som hör till utländska makters beskickningar eller internationella mellanstatliga organisationer och som åtnjuter personlig immunitet, deras familjemedlemmar samt sådana innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som ackrediterats i något annat land än Finland, när de reser genom Finland till sitt tjänsteställe eller hemland.

För följande grupp specifieras instruktionen inom närmaste tid: personer som kommer till Finland från Norges Storfjords, Kåfjords, Nordreisas, Kautokeinos, Karasjoks, Tanas, Nessebys och Sør-Varangers kommuner.

Myndigheter rekommenderar medborgare att iaktta särskild försiktighet när man reser till EU- och Schengeområdet och att fortforande undvika att onödigt resa utanför EU- och Schengenområdet, med undantag av länder för vilka regeringen har slopat begränsningarna för inresa.

Länk: Platser för coronaprovtagning för inresande

 

По-русски

 

Условия въезда в Финляндию, действующие в период 12.7.–25.7.2021, медицинские осмотры въезжающих в страну и взятие проб для выявления коронавирусной инфекции на территории больничного округа Лапландии

 

Новый Закон об инфекционных заболеваниях вступил в силу в понедельник 12.7.2021. Правительство Финляндии приняло решение о продлении срока пограничного контроля на внутренних границах Финляндии до 25.7.2021, после чего пограничный контроль будет прекращен. По прибытии в Финляндию представители Пограничной службы сначала оценивают, отвечают ли условия въезда лица в страну условиям, определенным решением Правительства Финляндии, и если отвечают, то действуют в соответствии с положениями Закона об инфекционных заболеваниях, касающимися мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, и предписаниями, действующими на территории больничного округа Лапландии.

Пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу осуществляет Пограничная служба, а медицинские осмотры проводят органы здравоохранения, ответственные за предупреждение распространения инфекционных заболеваний. В пунктах пропуска через государственную границу, в которых не организуют медицинские осмотры, за проведение инструктажа и в случае необходимости направление лиц, пересекающих границу, на сдачу лабораторных проб для выявления коронавирусной инфекции, отвечает Пограничная служба. Прохождение пограничного контроля обязательно для всех.

Ответственность за предоставление сертификата о вакцинации и запись на забор предусмотренной законом лабораторной пробы лежит в первую очередь на лицах, въезжающих в страну.

 

Условия пересечения внутренних границ Финляндии, то есть кто может въехать в страну

В рамках продления срока пограничного контроля на внутренних границах страны на период 12.-25.7. въезд в Финляндию из Швеции и Норвегии разрешен лицам, которые могут предоставить:

 • Сертификат о прохождении полного курса вакцинации против коронавируса одобренной на территории Финляндии вакциной против Covid-19 не позднее, чем за 14 суток до въезда в Финляндию, или
 • Больничный лист с отметкой о перенесенном заболевании Covid-19 менее шести месяцев назад.

Справка об отрицательном результате теста на коронавирус или сертификат о получении первой дозы вакцины не дают иностранному гражданину права на въезд в страну.

 

Условиям въезда в страну отвечают также следующие причины пересечения границы:

 • Возвращение в Финляндию или другую страну ЕС или страну Шенгенской зоны через Финляндию или
 • служебные командировки или другие необходимые поездки по обоснованной причине, например по семейным обстоятельствам, или передвижение по сухопутной границе между Финляндией и Норвегией жителей приграничных коммун.

Дополнительно об условиях въезда в Финляндию можно прочитать, перейдя по ссылке https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Граждане Финляндии всегда могут вернуться в страну в часы работы пункта пропуска через государственную границу. Однако на них также распространяются требования Закона об инфекционных заболеваниях о предъявлении сертификата вакцинации и сдаче тестов на коронавирус.

 

Для того, чтобы избежать очередей, всем прибывающим в страну необходимо до прибытия в пункт пропуска через государственную границу

 • Заблаговременно приготовить для проверки все проездные документы и сертификаты,
 • Заполнить анкету в электронной системе больничного округа Лапландии (www.Laplandentry.fi) и
 • Загрузить на мобильный телефон цифровой сертификат о вакцинации против коронавируса, принятый на территории ЕС (доступен для скачивания через портал Omakanta). Лучше взять с собой на всякий случай также бумажную версию сертификата.

 

Сухопутные пункты пропуска через государственную границу между Финляндией и Норвегией открыты для пассажирского движения с 9.00 до 21.00, а сухопутные пункты пропуска через государственную границу между Финляндией и Швецией в Каресуванто, Колари, Муонио, Пелло и Юлиторнио работают с 7.00 до 21.00.

Заполните анкету, выбрав муниципалитет, в котором находится пункт пропуска, через который Вы прибываете в Финляндию:

Пункт пропуска через государственную границу
Каресуванто Колари Пелло
Каригасниеми Муонио Райя-Йоосеппи
Килписъярви Нуоргам Салла
Кивиломполо Няятямё Утсйоки
Аэропорт
Энонтекиё Киттиля  
Ивало Рованиеми  

 

Ссылка: пункты региона Лапландии для прохождения медицинского осмотра и теста

 

Проведение тестов для выявления коронавируса для лиц, причина поездки которых отвечает условиям въезда в Финляндию, начиная с 12.7.

 

У иностранных граждан, рожденных в 2005 году или ранее и не проживающих постоянно в Финляндии, должно быть надежное свидетельство о следующем (один из пунктов):

1. Прохождение полного курса вакцинации против коронавируса не позднее, чем за 14 суток до въезда в Финляндию

2. Перенесенное менее шести месяцев назад лабораторно подтвержденное заболевание, вызванное коронавирусом

3. Отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Финляндию, или первая прививка против коронавируса, сделанная не менее, чем за две недели до въезда в страну

Если у лица, прибывающего в страну, есть свидетельство о выполнении условий, указанных в пункте 1 и 2, ему не надо сдавать тест на коронавирус при пересечения государственной границы или после. Если у лица, прибывающего в страну, есть свидетельство о выполнении условий, указанных только в пункте 3, ему не надо сдавать тест на коронавирус в пункте пересечения государственной границы, но необходимо забронировать время для сдачи теста в течение 3-5 суток с момента въезда в страну. До этого прибывшему в страну лицу необходимо избегать лишних контактов с другими людьми, оставаться дома или на месте временного размещения. Запись на тест производится по месту пребывания и, согласно законодательству, ответственность за запись на забор лабораторной пробы лежит на лице, прибывшем в страну.

Если у лица, прибывающего в страну, нет ни одного из вышеперечисленных свидетельств, ему необходимо сдать тест на коронавирус либо а) в пункте пересечения государственной границы, если муниципалитет, в котором находится этот пункт, организует медицинский осмотр и тестирование там, либо b) немедленно или во всяком случае в течение 24 часов с момента прибытия в страну в другом месте. Кроме того, необходимо сдать еще один тест в течение 3-5 суток, после прибытия в страну. Эти тесты делаются бесплатно.

В соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях прибывающие в страну лица обязаны сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За нарушение порядка сдачи тестов на коронавирус совершеннолетнему лицу может быть выписан штраф.

 

Въезжающие в страну лица, относящиеся к следующим категориям, не должны предъявлять сертификат или проходить тест на коронавирус:

 • Лица, рожденные в 2005 году или после.
 • Персонал международных грузоперевозок и логистики при исполнении должностных обязанностей. 
 • Саамы, которые пересекают границу для занятия саамским промыслом или культурной деятельностью на территории Саамского региона.
 • Лица, путешествующие воздушным транспортом и не покидающие территорию аэропорта.
 • Лица, основанием для въезда в страну которых является предотвращение распространения внезапной опасности, угрожающей здоровью или безопасности и касающейся инфраструктуры общества.
 • Пользующийся личной неприкосновенностью персонал зарубежных представительств или лица, задействованные в работе международных организаций, члены их семей и держатели дипломатических или служебных паспортов, аккредитованные за пределами Финляндии, при проезде через Финляндию к месту работы или в свою страну.

Для следующей категории лиц точные инструкции будут даны в ближайшее время: лица, прибывающие в Финляндию из коммун Норвегии Омасвуоно, Кайвуоно, Райси, Котокейно, Каарасйоки, Тено, Ууниеми и Этеля-Варанг.

Власти рекомендуют гражданам проявлять особую осторожность при поездках в страны ЕС и Шенгенской зоны и воздержаться от ненужных поездок за пределы ЕС и Шенгенской зоны, за исключением стран, в отношении которых правительство сняло ограничения на въезд.

Ссылка: пункты региона Лапландии для прохождения медицинского осмотра и теста